Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehellä on velvollisuus toimittaa ulosottoselvitys, jollei velkojan saatava kerry täyteen määrään eikä velallisen taloudellista tilannetta voida muulla luotettavalla tavalla selvittää. Ulosottoselvitystä ei tarvitse toimittaa, jos asian vireille tulosta on alle kuusi kuukautta, ellei sitten tiedossa ole, että olosuhteet olisivat muuttuneet. Ulosottoselvitys tulee toimittaa, jos edellisestä ulosottoselvityksestä on ehtinyt kulua alle vuosi ja yli kuusi kuukautta. Tällöin ulosottoselvityksen tarvetta tulee arvoida olosuhteiden mukaan, jos ulosottomies toteaa ulosottoselvityksen olevan aiheellinen olosuhteet huomioon ottaen, toimitetaan ulosottoselvitys. Jos edellisestä ulosottoselvityksestä tai ulosottoasian vireilletulosta on yli vuosi, ulosottoselvitys tulee toimittaa, jollei sen toimittamista pidetä ilmeisen aiheettomana.

Jos velallisen palkka tai muu toistuvaistulo on ulosmitattu, ulosottoselvitys tulee toimittaa, jos ulosottoviranomainen toteaa siihen olevan aihetta uusien hakemusten tai muun syyn vuoksi. Ulosottomiehen tulee vähintään kerran vuodessa tarkistaa velalliselle maksettavan toistuvaistulon määrä, jollei tarkastaminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Ulosottomiehen on annettava tietojenantovelvolliselle, eli velalliselle ja mahdolliselle sivulliselle, kutsu ulosottoselvitykseen viimeistään kaksi päivää ennen selvitystä. Tietojenantovelvollisen on saavuttava paikalle henkilökohtaisesti. Tietojenantovelvollinen ei tässä tapauksessa voi käyttää asiamiestä tai edustajaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Selvitys voidaan toimittaa kutsua antamatta, jos tietojenantovelvollinen on antanut siihen suostumuksensa tai jos ulosottoviranomaisella on siihen perusteltu syy. Tietojenantovelvolliselle on annettava tilaisuus asianmukaisesti varmistua annettavien tietojen oikeellisuudesta.

Kirjanpitovelvolliselle velalliselle kuuluvaa aineistoa hallussaan pitävä tai siitä määräämään oikeutettu on velvollinen ulosottoselvityksen toimittamista varten luovuttamaan ulosottomiehen kehotuksesta kirjanpitokirjat, tositteet ja muun kirjanpitoaineiston. Jos kyseessä on yhteisö tai säätiö, ulosottomies voi kehottaa luovuttamaan yhteisön tai säätiön hallintoa ja sopimuksia koskevat asiakirjat ja tallenteet. Ulosottomies voi myös kehottaa luovuttamaan muut velallisen liike- ja ammattitoimintaan liittyvät asiakirjat ja tallenteet.

Ulosottoselvitys ei saa kestää pitempään, kuin on välttämätöntä tarpeellisten tietojen saamiseksi. Ilman tietojenantovelvollisen suostumusta ulosottoselvitys ei saa kestää yhtäjaksoisesti yli kuutta tuntia.Jos ulosottomies arvoi, ettei tietojenantovelvollinen kykene sairauden tai muun syyn vuoksi kohtuudella täyttämään tietojenantovelvollisuuttaan, toimitus on siirrettävä osittain tai kokonaan myöhempään ajankohtaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa