Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja sopiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomenettelyssä sopiminen on mahdollista yleensä kahdella tavalla. Ensinnäkin velallinen voi tietyin edellytyksin sopia ulosottomiehen kanssa maksusuunnitelmasta. Toiseksi on mahdollista, että velallinen ja ulosottoa hakenut velkoja sopivat velan maksusta kirjallisella maksusopimuksella, jonka ulosottomies vahvistaa.

Maksusuunnitelma

Ulosottokaaren 4:59:n mukaan ulosottomies voi palkan ulosmittauksen sijasta vahvistaa velalliselle kirjallisen maksusuunnitelman, jos velallinen tekee uskottavaksi sen, että hän kykenee siitä suoriutumaan. Suunnitelman hyväksyminen on ulosottomiehen harkinnassa ja arviointiin tulisi vaikuttaa erityisesti velallisen luotettavuus ja aikaisempi maksukäyttäytyminen. Suunnitelma voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Suunnitelman mukaan maksettavaksi ei voi tulla vähempää kuin mitä olisi lain mukaan ulosmitattava, eli ulosottoa ei saa suunnitelman avulla kevennettyä. Velallisen suostumuksella maksettavaksi voi toisaalta tulla enemmän kuin mitä laki mahdollistaa. Palkan ulosmittauksen helpotukset, kuten vapaakuukaudet, koskevat myös maksusuunnitelmaa.  Suunnitelman mukaisista maksuista huolehtii velallinen itse, eikä työnantaja kuten normaalissa palkan ulosmittauksessa. Velallisen on annettava pyydettäessä selvitystä tuloistaan vähintään kerran vuodessa, jotta ulosottomies voi kontrolloida maksumäärien lainmukaisuutta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Maksusopimus

Ulosottokaaren 4:60:n mukainen maksusopimus solmitaan velallisen ja ulosoton hakijan välille ja sekin koskee palkan ulosmittausta. Sopimuksella hakija ja velallinen voivat pitkälti sopia palkan ulosmittauksen ehdoista. Voidaan esimerkiksi sopia isommista eristä sitä vastaan, että hakija luopuu osasta saatavaansa, mikäli sopimus toteutuu. Velalliselle jäävä suojaosuus kuitenkin rajoittaa erien maksimimäärää. Sopimuksessa voidaan myös poiketa esimerkiksi erien kohdentamisesta saatavan koron sijasta pääomaan. Lisäksi sopimuksessa voidaan sopia, että velallisen muuta omaisuutta kuin palkkaa voidaan ulosmitata hakijan saatavasta. Tällaista muuta omaisuutta voivat olla esimerkiksi veronpalautukset.

Ulosottomiehen tulee hyväksyä maksusopimus. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että sopimus on sisällöltään toteuttamiskelpoinen eikä kohtuuton. Ulosottomies lähtökohtaisesti ulosmittaa palkan hyväksytyn sopimuksen mukaan. Vaihtoehtoisesti velallinen voi myös itse suorittaa sopimuksen mukaiset erät ulosottomiehelle, mikäli ulosottomies tämän hyväksyy. Käytännössä tämä edellyttää, että velallinen pystyy vakuuttamaan ulosottomiehen siitä, että hän suorittaa maksut sopimuksen mukaisesti.

Maksusopimuksen voivat laatia velallinen ja hakija yhteisymmärryksessä ja ulosottomiehenkin tulisi myötävaikuttaa sopimuksen syntyyn. Maksusopimusta laatiessa on hyvä käyttää apuna myös asiaan perehtynyttä lakimiestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa