Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto eteneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Ulosottoon päädytään yleensä siinä vaiheessa, kun velallinen ei ole maksanut erääntynyttä velkaa yleensä useista kehotuksista huolimatta. Maksamattomasta laskusta lähetetään tavallisesti kaksi maksumuistutusta, jonka jälkeen lasku voidaan siirtää perintätoimistolle perittäväksi.

Jos perintätoimistokaan ei saa laskusta suoritusta, se voi siirtää asian tuomioistuimeen saadakseen velan perimiseksi tuomion, jolloin perintää voidaan jatkaa viranomaistoimin aina ulosottoon asti. Ulosotossa velkaa siis peritään pakolla. Taustalla on velallisen maksuhaluttomuus tai maksukyvyttömyys. Toisin sanoen velallinen ei halua maksaa velkaansa tai hänellä ei ole yksinkertaisesti varaa maksaa sitä.

Jos velallinen noudattaa tuomioistuimen tuomiota ja maksaa vapaaehtoisesti erääntyneen velan, ulosottotoimiin ei tarvitse ryhtyä. Jos kuitenkin velkaa ei makseta, ulosottomies ryhtyy täytäntöönpanotoimiin.

 

Vireilletuloilmoitus

Kun velka tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää velalliselle vireilletuloilmoituksen. Vireilletuloilmoituksesta tulee ilmetä ulosottohakemuksen vireilletulopäivä, tarpeelliset asianhallintatiedot, vastaava ulosottomies ja hänen yhteystietonsa, sekä tieto siitä, onko velallisella oikeus estää vakuuden asettamisella täytäntöönpano.

Vireilletuloilmoitus sisältää aina myös maksukehotuksen, muuttokehotuksen tai muun ulosottoperusteessa asetettua velvoitetta koskevan noudattamiskehotuksen. Maksukehotuksessa asetetaan vastaajalle määräpäivä, jolloin velallisen on viimeistään suoritettava hakijan saatava ulosottomiehelle. Ajatuksena on edelleenkin se, että velka maksettaisiin vapaaehtoisesti.

Velallinen voi myös olla yhteydessä ulosottomieheen ja pyrkiä neuvottelemaan tämän kanssa maksusuunnitelma, jonka mukaisesti velka maksetaan. Jos kuitenkaan tässä vaiheessa maksusuunnitelmasta ei päästä sopuun eikä velallinen kykene maksamaan saatavaa vapaaehtoisesti, ulosottomies joutuu aloittamaan ulosmittauksen.

Ulosottomies alkaa selvittää velallisen tulolähteitä ja varallisuutta. Velallisen on annettava tarpeelliset tiedot ja myötävaikutettava asian etenemiseen. Ulosottomiehellä on käytössään myös tiettyjä pakkokeinoja toimiensa tehostamiseksi.

 

Ulosmittaus

Ulosmittaus suoritetaan laissa määrittelyn ulosmittausjärjestyksen mukaisesti. Lähtökohtaisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia. Ensiksi ulosmitataan velallisen toistuivaistuloa, kuten palkkaa, eläkettä sekä veronpalautuksia. Sosiaaliavustuksia, kuten toimeentulotukea ja asumistukea, ei kuitenkaan ulosmitata. Lisäksi toistuvaistulosta jätetään ulosmittaamatta suojaosuus. Suojaosuus on tarkoitettu velallisen ja tämän perheen toimeentulon takaamiseksi. Suojaosuus vaihtelee velallisen henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

Ulosmittausta voidaan myös tietyin edellytyksin lykätä. Ulosmittauksesta voidaan myös myöntää vapaakuukausia.

 

Suoraan ulosmittauskelpoiset saatavat

Tietyt julkisoikeudelliset maksut ovat kuitenkin ulosottokelpoisia ilman käräjäoikeuden tuomiota, esimerkiksi sakot, verot, tietyt pysäköintimaksut, terveyskeskusmaksut ja liikennevakuutusmaksut. Käytännössä siis velkojan ei tarvitse erikseen hakea tuomioistuimesta ulosottoperustetta, vaan saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

 

Kulut

Kun velalle haetaan tuomioistuimen tuomio, sen kulut myös lisääntyvät. Velan pääoman lisäksi tulevat esimerkiksi oikeudenkäyntimaksu ja muut oikeudenkäyntikulut. Kuluja kertyy myös, kun velka siirtyy ulosottoon asti. 

 

Maksuhäiriömerkintä

Tuomiosta seuraa myös maksuhäiriömerkintä, jos velkaa ei kokonaisuudessaan makseta tuomion antamisen jälkeen. Ulosottomies lähettää varattomaksi toteamastaan henkilöstä tiedot luottotietorekisterien pitäjille. Maksuhäiriömerkintä pysyy luottotietorekisterissä keskimäärin kahdesta neljään vuoteen. 

 

Ulosoton kesto

Ulosmittausta jatketaan niin kauan, että ulosotossa oleva velka on kokonaisuudessaan maksettu.

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Velan maksusta kannattaa aina neuvotella.

- Myös ulosottomiehen kanssa on mahdollista sopia maksusuunnitelma.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]