Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja osakkeet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa on mahdollista ulosmitata myös velallisen omistamat osakkeet. Osakkeet eivät kuitenkaan ole ensisijainen ulosmittauksen kohde. Ulosottokaaren mukaan ensisijaisesti tulee ulosmitata rahat, rahasaatavat, palkka, eläke tai muu toistuvaistulo. Seuraavana ulosmittausjärjestyksessä on irtain omaisuus, johon myös osakkeet kuuluvat. Kolmantena ulosmitataan kiinteä omaisuus ja viimeisenä omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloaan varten. Viimeisellä sijalla ovat myös velallisen liike- tai elinkeinotoiminnan jatkamiseksi välttämättömät tuotantovälineet.

Jos kyseessä ovat yrityksen osakkeet ja velallinen käyttää yrityksessä merkittävää määräysvaltaa ja saa yrityksestä toimeentulonsa, on mahdollista, että myös osakkeet tulkitaan omaisuudeksi, jota velallinen tarvitsee välttämätöntä toimeentuloa varten. Tällöin osakkeet tulisi ulosmitata vasta viimeiseksi. Ulosottolainsäädännön esitöissä (HE 13/2005 vp) on todettu, että ulosotossa tulisi pyrkiä suojaamaan velallisen liike- ja elinkeinotoimintaa. Esitöiden mukaan on yleensä kaikkien osapuolten etu, että velallinen pystyy edelleen jatkamaan elinkeinotoimintaansa ja hankkimaan tuloja. Lisäksi on otettava huomioon, että jos velallisen omalla työpanoksella ja ammattitaidolla on suuri merkitys yrityksen toiminnassa, yrityksen osakkeita voi olla hyvin vaikeaa myydä ja muuttaa rahaksi.

Sen sijaan jos kyseessä on velallisen sijoitusmielessä hankkimat osakkeet, jotka voidaan ongelmitta myydä, osakkeet ovat tavallista irtainta omaisuutta ja näin ollen ulosmittausjärjestyksessä toisena. Ulosmittausjärjestyksestä on kuitenkin mahdollista poiketa, jos asianosaiset niin sopivat. Velallisen on myös mahdollista osoittaa ulosmitattavaksi osakkeiden sijaan muuta omaisuutta, jos hän haluaa pitää osakkeet omistuksessaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos sen sijaan kyseessä on asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet, ne ovat ulosmittausjärjestyksessä viimeisenä, jos asunto on velallisen vakituinen asunto. Jos velallinen sen sijaan omistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita, ne ulosmitataan ennen vakituista asuntoa.

Jos haluat tietää lisää osakkeiden ulosmittauksesta, lakimiehemme voivat vastata kysymyksiisi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa