Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto varattomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto käynnistyy ulosottohakemuksella, johon on liitetty ulosottoperuste. Ulosottoperuste on yleensä käräjäoikeuden antama velkomustuomio. Velalliselle annetaan mahdollisuus maksaa laiminlyöty maksuvelvoite ensiksi vapaaehtoisesti. Jos velallinen ei maksa saatavaa vapaaehtoisesti, ulosottomies ryhtyy ulosmittaustoimiin. Ensiksi ulosmitataan velallisen toistuvaistuloa, kuten palkkaa tai eläkettä. Tämän jälkeen ulosmittaus kohdistetaan irtaimeen omaisuuteen ja viimesijaisena keinona ulosmitataan kiinteää omaisuutta.

 

Varattomuus

Jos velallisella ei ole ulosmitattavaa omaisuutta tai tuloja, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasiat velkojille, tällöin muodostuu niin sanottu varattomuuseste. Saatava voidaan kuitenkin velkojan eli hakijan pyynnöstä rekisteröidä enintään kahdeksi vuodeksi passiivirekisteriin. Passiivirekisteröinti ei velvoita ulosottomiestä etsimään velallisen omaisuutta, mutta jos omaisuuttaa löytyy jossain toisessa asiassa, se tulee ulosmitata myös passiivisaatavan suorittamiseksi.

Suppeassa ulosotossa passiivirekisteröinti ei ole mahdollinen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

Maksuhäiriömerkintä

Kun saatavaa ei saada perityksi ulosotossa, syntyy maksuhäiriömerkintä. Ulosottoviranomainen ei itsessään pidä yllä luottotietorekistereitä, vaan lähettää varattomiksi toteamistaan henkilöistä tiedot luottorekisterien ylläpitäjille. Tiedot lähetetään myös niistä velallisista, joiden maksujen perimiseksi ei ole suppeassa ulosotossa muodostunut tarpeeksi ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta.
 

Aiheeton velka

Velan tai ulosoton ollessa aiheeton, tieto varattomuudesta poistetaan kokonaan luottotietorekistereistä. Samoin menetellään, jos velallinen maksaa velan, jota perittiin suppeassa ulosotossa. Mikäli muu kuin suppeassa ulosotossa ollut velka maksetaan, siitä ilmoitetaan luottotietorekisterien pitäjille velallisen pyynnöstä.

Vinkit

- Passiivirekisteröinti on mahdollinen vain tavallisessa ulostossa (ei suppeassa ulosotossa).

Varoitukset

- Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa esimerkiksi vuorka-asunnon saantia ja monia muita asioita.

- Maksuhäiriömerkintä voi pysyä pahimmillaan monia vuosia.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa