Minilex - Lakipuhelin

Auton ulosmittaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa velallisen tuloa tai omaisuutta ulosmitataan ulosottoa hakeneen velkojan saatavan suorittamiseksi. Ulosmittaus tapahtuu laissa määrätyn ulosmittausjärjestyksen mukaisesti. Tästä järjestyksestä voidaan tosin tietyin edellytyksin poiketa. Ulosmittausjärjestyksen mukaisesti ensiksi ulosmitataan velallisen palkkaa, eläkettä tai muuta toistuvaistuloa. Toisinaan joudutaan kuitenkin ulosmittaamaan myös muuta velallisen omaisuutta. Pääsääntöisesti ensiksi ulosmitataan irtainta omaisuutta ja vasta tämän jälkeen ulosmitataan velallisen kiinteää omaisuutta. Lähtökohtana on, että kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia, eli myös velallisen auto voidaan ulosmitata irtaimena omaisuutena. Sillä ei ole merkitystä kuinka vanha auto on, vaan ulosottomies kiinnittää huomiota ainoastaan auton arvoon. Ulosottomies tarkastelee velallisen omaisuutta ja tekee päätöksen, mitä omaisuutta ulosmitataan ja myös auto voi kuulua ulosmittauksen piiriin.

 

Voiko auton ulosmittaamiselta välttyä?

 

Auton ulosmittaukselta voi välttyä tietyin edellytyksin. Ulosmittausta rajoittaa velallisen erottamisetu, joka tarkoittaa velallisen oikeutta säilyttää tiettyä omaisuutta. Erottamisedulla huomioidaan velallisen ja hänen perheensä tarpeet. Auto voi kuulua velallisen erottamisetuun ensinnäkin silloin, kun velallinen tarvitsee autoa työmatkoihinsa. Tässä tilanteessa auto rinnastetaan työvälineeseen. Auton arvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 3000 euroa. Erityisestä syystä auton arvo voi kuitenkin olla enintään 5000 euroa.

Velallinen saattaa tarvita autoa työmatkoihinsa tai lasten viemiseksi päivähoitoon. Jos auto on huonojen kulkuyhteyksien takia välttämätön työssäkäyntiin, velallinen saa lähtökohtaisesti pitää autonsa. Joskus työn hakeminen edellyttää autoa ja on näin ollen välttämätön toimeentulon hankkimiseksi. Poikkeuksellisesti velallinen voi saada luvan säilyttää autonsa sen arvosta riippumatta silloin, jos velallinen hankkii auton avulla riittävästi tuloja ulosottoa hakeneen velkojan saatavan suorittamiseksi. Velallinen voi hankkia auton avulla tuloja esimerkiksi taksiyrittäjänä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


 

Kuinka toimitaan, jos auto on erityisen arvokas?

 

Kuitenkin jos auto on erityisen arvokas, voidaan se ulosmitata ja myydä. Tällöin katsotaan, että velallinen ei lähtökohtaisesti tarvitse niin arvokasta autoa toimeentulonsa turvaamiseksi tai työmatkoihinsa. Kun tällaisen auton ulosmittaukseen ja myyntiin ryhdytään, velalliselle on kuitenkin palautettava myyntihinnasta tietty rahamäärä korvaavan auton hankkimiseksi. Korvaavaa autoa velallisen on tarvittava työssään tai työmatkoihin.

Eli auto voidaan lähtökohtaisesti ulosmitata niin kuin mikä tahansa muukin irtain esine. Autoa ei kuitenkaan yleensä ulosmitata, jos varat velkojan saatavan suorittamiseksi voidaan saada ulosmittaamalla velallisen palkkaa, eläkettä, elinkeinotuloa tai muuta tuloa taikka jos ulosottomies ei pidä auton myyntiä järkevänä esimerkiksi sen vähäisen arvon vuoksi. Auto voi myös kuulua velallisen erottamisedun piiriin, jolloin autoa ei ole edes lupa ulosmitata. 

 

Vinkit

- Ulosmittausjärjestys kertoo, missä järjestyksessä pääsääntöisesti omaisuutta ulosmitataan.

- Tietyin edellytyksin auto voidaan rinnastaa velallisen työvälineeseen eikä siihen voida kohdistaa ulosmittausta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa