Minilex - Lakipuhelin

Auton ulosmittaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa velallisen tuloa tai omaisuutta ulosmitataan ulosottoa hakeneen velkojan saatavan suorittamiseksi. Ulosmittaus tapahtuu laissa määrätyn ulosmittausjärjestyksen mukaisesti. Tästä järjestyksestä voidaan tosin tietyin edellytyksin poiketa. Ulosmittausjärjestyksen mukaisesti ensiksi ulosmitataan velallisen palkkaa, eläkettä tai muuta toistuvaistuloa. Toisinaan joudutaan kuitenkin ulosmittaamaan myös muuta velallisen omaisuutta. Pääsääntöisesti ensiksi ulosmitataan irtainta omaisuutta ja vasta tämän jälkeen ulosmitataan velallisen kiinteää omaisuutta. Lähtökohtana on, että kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia, eli myös velallisen auto voidaan ulosmitata irtaimena omaisuutena. Sillä ei ole merkitystä kuinka vanha auto on, vaan ulosottomies kiinnittää huomiota ainoastaan auton arvoon. Ulosottomies tarkastelee velallisen omaisuutta ja tekee päätöksen, mitä omaisuutta ulosmitataan ja myös auto voi kuulua ulosmittauksen piiriin.

 

Voiko auton ulosmittaamiselta välttyä?

 

Auton ulosmittaukselta voi välttyä tietyin edellytyksin. Ulosmittausta rajoittaa velallisen erottamisetu, joka tarkoittaa velallisen oikeutta säilyttää tiettyä omaisuutta. Erottamisedulla huomioidaan velallisen ja hänen perheensä tarpeet. Auto voi kuulua velallisen erottamisetuun ensinnäkin silloin, kun velallinen tarvitsee autoa työmatkoihinsa. Tässä tilanteessa auto rinnastetaan työvälineeseen. Auton arvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 3000 euroa. Erityisestä syystä auton arvo voi kuitenkin olla enintään 5000 euroa.

Velallinen saattaa tarvita autoa työmatkoihinsa tai lasten viemiseksi päivähoitoon. Jos auto on huonojen kulkuyhteyksien takia välttämätön työssäkäyntiin, velallinen saa lähtökohtaisesti pitää autonsa. Joskus työn hakeminen edellyttää autoa ja on näin ollen välttämätön toimeentulon hankkimiseksi. Poikkeuksellisesti velallinen voi saada luvan säilyttää autonsa sen arvosta riippumatta silloin, jos velallinen hankkii auton avulla riittävästi tuloja ulosottoa hakeneen velkojan saatavan suorittamiseksi. Velallinen voi hankkia auton avulla tuloja esimerkiksi taksiyrittäjänä.

 

Kuinka toimitaan, jos auto on erityisen arvokas?

 

Kuitenkin jos auto on erityisen arvokas, voidaan se ulosmitata ja myydä. Tällöin katsotaan, että velallinen ei lähtökohtaisesti tarvitse niin arvokasta autoa toimeentulonsa turvaamiseksi tai työmatkoihinsa. Kun tällaisen auton ulosmittaukseen ja myyntiin ryhdytään, velalliselle on kuitenkin palautettava myyntihinnasta tietty rahamäärä korvaavan auton hankkimiseksi. Korvaavaa autoa velallisen on tarvittava työssään tai työmatkoihin.

Eli auto voidaan lähtökohtaisesti ulosmitata niin kuin mikä tahansa muukin irtain esine. Autoa ei kuitenkaan yleensä ulosmitata, jos varat velkojan saatavan suorittamiseksi voidaan saada ulosmittaamalla velallisen palkkaa, eläkettä, elinkeinotuloa tai muuta tuloa taikka jos ulosottomies ei pidä auton myyntiä järkevänä esimerkiksi sen vähäisen arvon vuoksi. Auto voi myös kuulua velallisen erottamisedun piiriin, jolloin autoa ei ole edes lupa ulosmitata. 

 

Yhteenveto

 

 • Ulosmittaus tapahtuu laissa määrätyn ulosmittausjärjestyksen mukaisesti.
 • Velallisen auto voidaan ulosmitata irtaimena omaisuutena.
 • Auton ulosmittaamiselta voi välttyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos velallinen käyttää autoa työmatkoihinsa. Jos auto on välttämätön työssäkäyntiin, velallinen saa pitää autonsa. 
 • Jos auto on erityisen arvokas, voidaan se ulosmitata ja myydä.

 

Summary in English

 

 • Seizure is concluded in the order of seizure legislated by the law.
 • The debtor’s car can be seized as movable property.
 • The seizure of a car can be avoided in certain situations, for example if the debtor uses his car to get to work. If the car is necessary for work, the debtor can keep his car.
 • If the car is especially valuable, it can be seized and sold. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Mitä jos erityisen arvokas auto ulosmitataan?

 • Jos erityisen arvokas auto ulosmitataan ja myydään, velalliselle on palautettava myyntihinnasta tietty rahamäärä korvaavan auton hankkimiseksi. 

 

Milloin auto on välttämätön työssäkäymiseksi?

 • Auto voi olla välttämätön työssäkäymiseksi, jos velallinen esimerkiksi asuu huonojen kulkuyhteyksien päässä ja tarvitsee autoa työmatkoihinsa, tai esimerkiksi jos velallinen toimii taksiyrittäjänä. 

 

Aiheesta muualla

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ulosmittausjärjestys kertoo, missä järjestyksessä pääsääntöisesti omaisuutta ulosmitataan.

- Tietyin edellytyksin auto voidaan rinnastaa velallisen työvälineeseen eikä siihen voida kohdistaa ulosmittausta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]