Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden ja selvitysaineiston etsiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehen tulee olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa etsiä velalliselle kuuluvaa omaisuutta suorituksen saamiseksi hakijalle. Jos täytäntöönpanon kohteena on muu kuin maksuvelvoite, täytäntöönpanon kohdetta tulee etsiä vain siinä laajuudessa, kuin asiaa kokonaisuutena arvoiden voidaan pitää kohtuullisena.

Ulosmittauksen toimittamista varten velalliselle kuuluvaa omaisuutta saadaan etsiä velalliselle kuuluvasta tai hänen käytössään olevasta rakennuksesta, säilytyspaikasta, kulkuneuvosta tai muusta sisä-tai ulkotilasta. Jos ulosottomiehellä on aihetta olettaa, että velallisen omaisuutta säilytetään sivullisen omistamassa tai sivullisen käytössä olevassa rakennuksessa, säilytyspaikassa, kulkuneuvossa tai vastaavissa sisä-tai ulkotiloissa, on ulosottomiellä oikeus etsiä velallisen omaisuutta näistä paikoista.

Etsintätoimi saadaan suorittaa velallisen asunnossa myös tämän suostumuksetta, jos ulosottoviranomaisella on perusteltua aihetta olettaa, että asunnossa on velalliselle kuuluvaa ulosmittauskelpoista omaisuutta. Tällainen etsintätoimi saadaan suorittaa vain, jos ulosottomies ei ole saanut selville riittävästi velalliselle riidattomasti kuuluvaa muuta omaisuutta. Sivullisen asuntoon voidaan myös tehdä etsintätoimi ilman sivullisen suostumusta. Tällöinkin ulosottomiehellä täytyy olla perusteltu aihe epäillä, että sivullisen asunnossa säilytetään velalliselle kuuluvaa ulosmittauskelpoista omaisuutta. Tällöin täytyy olla kyseessä tilanne, jossa ulosottomies ei ole saanut selville tarpeeksi muuta velalliselle riidattomasti kuuluvaa omaisuutta ulosmittausta varten. Ennen sivullisen asuntoon tehtävää etsintätointa sivulliselle täytyy varata tilaisuus luovuttaa tällainen velalliselle kuuluva omaisuus. Sivulliselle varattava tilaisuus voidaan jättää antamatta, jos etsintätoimien välttämättömyys sen vaatii.

Ulosottomies saa kehottaa velallista luovuttamaan yllään tai vaatteissaan olevan vähäistä arvokkaamman omaisuuden. Tällainen kehoitus voi koskea esimerkiksi vaatetta, jolle katsotaan kuuluvan markkina-arvoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi arvokas turkki tai vaatteeseen kuuluva tavallista arvokkaampi koru. Jollei velallinen noudata kehotusta, ulosottomies saa ottaa omaisuuden haltuunsa, jos hän tietää tai ulosottomiehellä on perusteltua aihetta olettaa, että velallisella on sellaista omaisuutta yllään tai vaatteissaan. Haltuun ottamisen tulee tapahtua tavalla, jolla ei puututa loukkaavasti velallisen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Tällaiseen toimeen ryhtyessä ulosottomiehellä tulee olla tilanne, jossa ulosottomiehellä ei ole tiedossa riittävästi muuta velalliselle riidattomasti kuuluvaa omaisuutta. Ulosottomies saa tällaisessa tilanteessa velvoittaa velallisen luovuttamaan omaisuuden sakon uhalla.

Jos ulosottomies saa tietää velalliselle kuuluvan omaisuuden sijaitsevan sivullisen yllä tai vaatteissa, ulosottomies saa samalla tavalla puuttua sivullisen yllä oleviin tai vaatteissa sijaitsevaan omaisuuteen, kuin velallisenkin yllä olevaan tai vaatteissa sijaitsevaan omaisuuteen. Ehtona on kuitenkin se, että ulosottomiehellä ei ole tiedossa tarpeeksi muuta velalliselle riidattomasti kuuluvaa omaisuutta, kuin se mikä on sivullisen yllä tai sijaitsee sivullisen vaatteissa.

Ulosottomies saa ottaa löytämänsä aineiston haltuun ja pitää sitä hallussaan, niin kauan, ettei sitä enää tarvita ulosottoasiassa. Aineisto täytyy palauttaa heti, kun sen tarvetta ulosottoasiassa ei enää ole. Aineiston haltuunottamisella ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa velallisen tai sivullisen elinkeinoa tai toimeentuloa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]