Minilex - Lakipuhelin

ulosotto julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosoton julkisuudella tarkoitetaan oikeutta saada tietoja ulosottoasioista ja olla läsnä ulosottotoimituksissa. Ulosottorekisteriin merkityistä asioista saa tietoa ulosottovirastosta, mutta rekisteri ei ole kokonaan julkinen. Ulosottoasiakirja voidaan ryhmitellä kolmeen eri julkisuuskategoriaan: yleisöjulkisuus, viranomaisjulkisuus ja asianosaisjulkisuus.

 

  1. Yleisöjulkisuus: Jokaisella on oikeus saada kahdelta vuodelta mm. seuraavia tietoja nimetystä vastaajasta: nimi, syntymäaika, kotikunta, ulosottoasian vireilläoloaika, hakijan saatavan määrä. Yleisöjulkisuus kattaa vain osan asianhallintatiedoista. Ulosottorekisterin hakemisto, yhteistoimintatiedot ja erityistiedot ovat salassa pidettäviä.

 

  1. Viranomaisjulkisuus: Ulosoton valtakunnallista tietojärjestelmää käytetään ulosottoviranomaisille kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Ulosottomies ja hänen alaisensa ja ulosoton hallintoporras (oikeusministeriö ja Valtakunnanvoudinvirasto) saavat käsitellä salassapitosäännösten estämättä ulosottorekisteriin talletettuja tietoja. Tietoja saadaan käsitellä vain ulosottoasiassa tai ulosoton hallintoasiassa, ei muussa tarkoituksessa. Ulosottoviranomaisten lisäksi kaikilla viranomaisilla ja muilla julkista tehtävää hoitavilla on oikeus saada ulosottorekisteristä tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa asianhallintatiedot.

 

  1. Asianosaisjulkisuus: Tuloste tietojärjestelmästä annetaan pyynnöstä henkilölle, joka on tai on ollut vastaajana tai hakijana ulosottoasiassa. Tulosteeseen merkitään muut kuin henkilötunnusta, yhteystietoja tai tilitysosoitetta koskevat asianhallintatiedot neljältä edeltävältä vuodelta ja tarvittaessa tätä pitemmältäkin ajalta. Asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoja, jos tapauksessa asianosaisjulkisuutta on rajoitettu julkisuuslain nojalla.

 

 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Ulosottomiehen ja asianosaisen vaitiolovelvollisuus

Ulosottomies on vaitiolovelvollinen sellaisen tiedon osalta, joka on säädetty salassa pidettäväksi. Hän ei siis saa ilmaista tietoa ja hänellä on myös velvollisuutta toimia niin, ettei tieto pääse leviämään passiivisesti. Vaitiolovelvollisuus koskee myös asianosaista. Sivulliselle ei saa ilmaista asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. 

 

Ulosottotoimituksen julkisuus

Itse ulosoton täytäntöönpanotilaisuus ei ole julkinen. Vastaajalla, toimitukseen kutsutulla ja sivullisella, jonka oikeutta toimitus saattaa koskea, on oikeus olla läsnä toimituksessa. Toimitukseen kutsutun poisjäänti ei estä toimitusta. Ulosoton hakijalla eli velkojalla sen sijaan on läsnäolo-oikeus vain silloin, kun hänet on poikkeuksellisesti kutsuttu toimitukseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa