Minilex - Lakipuhelin

Tuomio ulosottoperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät sitä, että hakijalla on ulosottoperuste, jossa vastaajalle on asetettu velvoite tai määrätty turvaamistoimi. Ulosottoteitse täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita ovat maksuvelvoite, velvoite luovuttaa toiselle kiinteää omaisuutta tai määrätty irtain omaisuus, velvoite luovuttaa toisen hallintaan kiinteää omaisuutta, rakennus, huoneisto, muu tila tai sen osa taikka muuttaa sieltä pois. Viimeiseksi mainittua kutsutaan häädöksi. Velvoitteiksi luetaan myös kun vastaaja velvoitetaan tekemään jotakin tai kielletään vastaajaa tekemästä jotakin tai velvoite sallia, että toinen tekee jotakin.

Tuomio voi olla ulosottoperusteena myös takavarikossa tai muussa turvaamistoimessa. Vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät etteivät ulosottoperuste ja siinä tarkoitettu oikeus ole lakanneet maksun, vanhentumisen tai muun syyn vuoksi. Ulosottomiehen on tarkistettava ettei saatava ole vanhentunut. Jos oikeuden lakkaamisesta on epäselvyyttä, on ulosottomiehen pyydettävä asianosaisilta selvitystä oikeuden voimassa olosta.

Tuomio voi olla riita- tai rikosasiassa tuomioistuimen antama tuomio. Lainvoimainen tuomio pannaan täytäntöön hakijalta vakuutta vaatimatta eikä vastaaja voi vakuudella estää täytäntöönpanoa. Vakuudella tarkoitetaan ns. panttia, jonka jompikumpi osapuoli voi asettaa. Myöskään ylimääräinen muutoksenhaku ei estä lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanoa. Muutoksenhaulla tarkoitetaan esimerkiksi tuomiosta valittamista hovioikeuteen. Ylimääräistä muutoksenhakemusta käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanon, jos asianosainen pyytää keskeyttämistä tai tuomioistuin itse katsoo täytäntöönpanon keskeytyksen aiheelliseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa