Minilex - Lakipuhelin

Tuomio ulosottoperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Ulosottomenettelyyn voidaan ryhtyä, kun hakijalla on olemassa ulosottoperuste. Pääsääntöisesti ulosottoperusteena toimii sellainen peruste, joka on tutkittu tuomioistuimessa ja siitä on annettu tuomio. Tuomioistuinlaitos tutkii velvoitteen, eli velallisen suoritusvelvollisuuden velkojalle ja antaa siitä tuomion, jonka ulosottolaitos laittaa täytäntöön. Tavallisesti kyseessä on maksuvelvoite, jolloin ulosottomies ulosmittaa velalliselta varallisuutta velan maksuksi.

Tuomioistuinlaitoksella ja ulosottolaitoksella on siis selvä tehtävänjako. Velvoitteen tutkiminen kuuluu tuomioistuimelle, kun taas velvoitteen täytäntöönpano on yksinomaan ulosoton tehtävä.

Velkojan on siis haettava ensiksi tuomio tuomioistuimesta, jotta velalliseen voidaan kohdistaa ulosmittaustoimia. Tämä turvaa velallisellekin oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa. Oikeuden antama tuomio asiassa on ulosottoperuste ja velkoja voi hakea ulosottoperusteen täytäntöönpanoa ulosottoviranomaiselta.

Ulosottoperusteella tarkoitetaan käytännössä konkreettista asiakirjaa, jonka perusteella ulosottomies voi toimittaa ulosoton. Asiakirja voi toki olla myös sähköisessä muodossa. Tämä ulosottoperuste on liitettävä ulosottohakemukseen.

Ulosottomenettelyyn ryhdytään, kun ulosottoperusteessa vastaajalle on asetettu selkeä velvoite. Käytännössä tämä tarkoittaa tietynlaista suoritusvelvollisuutta hakijalle, kuten esimerkiksi velvollisuus maksaa erääntynyt maksu hakijalle. Tällöin kyseessä on maksuvelvoite, mutta ulosotossa voidaan panna täytäntöön myös muunlaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi luovutusvelvoitteita, tekemisvelvoitteita ja kieltovelvoitteita

 

Välitystuomio

Välimiesmenettelyssä voidaan määrätä myös velvoite suoritettavaksi, jolloin sen antama välitystuomio toimii ulosottoperusteena. Välitystuomiota ei kuitenkaan voi suoraan viedä ulosottomiehelle, vaan sen täytäntöönpanoa on haettava ensin käräjäoikeudelta, joka tutkii, onko olemassa perusteta evätä välitystuomion täytäntöönpano. Käräjäoikeus antaa välitystuomiosta täytäntöönpanomääräyksen, jonka ulosottomies panee täytäntöön.

 

Suoraan ulosottokelpoiset maksut

Eräät maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Tällaisten saatavien periminen ei vaadi tuomioistuimen tuomiota, vaan ne ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen päätöstä. Ne ovat lähes poikkeuksetta julkisoikeudellisia maksuja, kuten veroja, sakkoja ja terveyskeskusmaksuja.

 

Ulosottomenettely ilman ulosottoperustetta

Ilman ulosottoperustetta ulosottomies voi periä ulosottomenettelyyn kuuluvia velvoitteita, kuten esimerkiksi täytäntöönpanokuluja. Lisäksi lain nojalla sivuvelvoitteet, kuten elatusavun viivästyskorko, voidaan laittaa täytäntöön ulosotossa, vaikka niitä ei ole ulosottoperusteeksi erikseen asetettu.

 

Ulkomainen tuomio ulosottoperusteena

Ulkomailla annettu tuomio velvoitteesta tunnustetaan ja pannaan täytäntöön, jos siitä on säädetty erikseen ulosottokaaressa, muutoin tällainen kanne tulee nostaa uudestaan Suomen tuomioistuimessa ja hankkia sille suomalainen ulosottoperuste.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]