Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperuste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta ulosottotoimiin voidaan ryhtyä, täytyy ulosottoa hakea ulosottohakemuksella ja hakijalla tulee olla ulosottoperuste. Lähtökohtaisesti ulosottoperusteen tulee olla selvä ja riidaton. Ulosottoperusteet luetellaan ulosottokaaressa. Ulosottoperusteella tarkoitetaan ulosottokaaressa lueteltua asiakirjaa, jossa on asetettu ulosottokaaren mukaisesti täytäntöönpantava velvoite. Asiakirja voi olla myös sähköisessä muodossa. Ulosottoasia käynnistyy siis tällaisen asiakirjan perusteella ja asiakirjan mukainen velvoite pannaan täytäntöön.

Ulosottoperusteet

Ulosottoperusteeksi kelpaa esimerkiksi tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa antama tuomio ja tuomioistuimen antama turvaamistoimipäätös. Myös välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio ja välitystuomiolla vahvistettu sovinto ovat ulosottoperusteita. Ulosottoperusteeksi soveltuu myös osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja, vahvistettu elatusapusopimus sekä sellainen sitoumus tai saamistodiste, joka on muualla lainsäädännössä säädetty ulosottokelpoiseksi. Ulosottoperusteeksi kelpaa myös hallintotuomioistuimen päätös ja muun viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasiassa. Viimeiseksi ulosottokaaressa mainitaan ulosottoperusteeksi kelpaavan myös valtioneuvoston, ministeriön sekä aluehallintoviraston päätökset.

Edellä käsitelty luettelo ulosottoperusteista on tyhjentävä. Näin ollen esimerkiksi sopimus siitä, että jokin muu asiakirja oikeuttaisi ulosottoon, ei tee kyseisestä asiakirjasta ulosottoperustetta. Ulosottoperusteista tyypillisin on tuomioistuimen antama tuomio.

Ulosottoperusteen täytyy kuitenkin sisältää sellainen velvoite, joka voidaan panna täytäntöön ulosottokaaren mukaan. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi velvoite raha- tai tavarasuoritukseen eli maksuvelvoite, omaisuuden luovutusvelvoite, häätö sekä tekemis- ja kieltovelvoite.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Suoraan ulosottokelpoiset maksut

Eräät maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Tällaisten saatavien periminen ei vaadi tuomioistuimen tuomiota, vaan ne ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomioistuimen päätöstä. Ne ovat lähes poikkeuksetta julkisoikeudellisia maksuja, kuten veroja, sakkoja ja terveyskeskusmaksuja.

Ulkomainen tuomio ulosottoperusteena

Ulkomailla annettu tuomio velvoitteesta tunnustetaan ja pannaan täytäntöön, jos siitä on säädetty erikseen ulosottokaaressa, muutoin tällainen kanne tulee nostaa uudestaan Suomen tuomioistuimessa ja hankkia sille suomalainen ulosottoperuste. Ulkomainen ulosottoperuste pannaan siis täytäntöön vain silloin, jos Euroopan unionin oikeudessa tai Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa niin määrätään.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Epäselvästä ulosottoperusteesta voi kannella.

Varoitukset

- Ulosottoperuste voidaan panna tietyin edellytyksin täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa