Minilex - Lakipuhelin

Ulosottomiehen suorittama vapaa myynti

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomies saa myydä irtaimen tai kiinteän omaisuuden vapaasti velallisen sekä niiden velkojien ja muiden oikeuksien haltijoiden suostumuksella, joiden oikeutta myynti koskee. Vapaata myyntiä ei saa järjestää, jos joku oikeuden haltijoista on jäänyt tuntemattomaksi. Ulosottomies saa myydä omaisuuden vapaasti ilman velallisen, velkojien ja muiden oikeuksien haltijoiden suostumusta, jos kauppahinta peittää kaikki etuoikeussaatavat ja vastaa selvitysten mukaan kauppahintaa tai jos korkein tarjous on huutokaupassa hylätty ja kauppahinta nousee vapaassa myynnissä sitä korkeammaksi eikä alita selvästi käypää hintaa ja sen määrän, mikä olisi ollut huutokaupassa alimman hyväksyttävän tarjouksen määrä.

Ulosottomiehen tulee ennen vapaata myyntiä selvittää saatavat ja oikeudet sekä järjestää asianosaiskeskustelu ja laatia asianosaisluettelo.

Panttioikeus ja muu oikeus myytyyn omaisuuteen lakkaa yksityisen huutokauppatoimittajan tai ulosottomiehen toimittamassa vapaassa myynnissä, jollei saatavaa oteta vastattavaksi tai omaisuutta ole myyty oikeus säilyttäen. Omaisuuteen kohdistuvat oikeudet pysyvät voimassa muussa vapaassa myynnissä, joka toteutetaan ulkopuolisen, pantin haltijan tai velallisen toimesta, jollei tällaisessa tapauksessa asianosaiset toisin sovi. Kauppahinta jaetaan kuten vastaava kauppahinta huutokaupassa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »