Minilex - Lakipuhelin

Velallisen erottamisetu ulosmittauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosmittauksessa on voimassa joitakin omaisuuseriä koskevia ulosmittauskieltoja. Näistä yksi on velallisen erottamisetu, jossa velalliselle on annettu oikeus erottaa ulosmittauksen ulkopuolelle tiettyjä esineitä. Pääasiassa nämä erottamisedut koskevat velallisen ja häneen perheensä toimeentulon turvaamista. Omaisuutta, joka on välttämätöntä velallisen tulonhankinnalle, ei yleensä saada ulosmitata. On kannattavampaa erottaa nämä esineet ulosmittauksen ulkopuolelle, jotta velallinen kykenee itse hankkimaan elatuksensa ja mahdollisesti myös ulosmittauksessa on saatavissa enemmän kertymää, kun velallinen pystyy hankkimaan jatkuvaa tuloa erotetulla omaisuudella. Joitakin velallisen ja hänen perheensä henkilökohtaisia esineitä on myös säädetty ulosmittauksen ulkopuolelle. On pidetty kohtuuttomana ulosmitata henkilökohtaisia esineitä, varsinkin kun näistä saatavat kertymät ovat usein melko pieniä. Mikäli erottamisedun alaiseen omaisuuteen on velkojalla panttioikeus, menee velkojan oikeus erottamisedun edelle. Panttauksen alaista omaisuutta ei siis voi erottaa. Erottamisetuun on oikeutettu ainoastaan velallisena oleva luonnollinen henkilö, yhtiöillä ja yrityksillä ei tällaista oikeutta ole.

Ensinnäkin ulosmittauksen ulkopuolelle jää velallisen ja hänen perheensä tavanomainen koti-irtaimisto. Perheen normaalit kodinkoneet, tavanomaiset huonekalut ja tavanomainen elektroniikka jäävät ulosmittauksen ulkopuolelle. Ulosmittauksesta erotetaan myös velallisen ja hänen perheenjäsentensä henkilökohtaiset esineet kohtuullisessa määrin. Kihla- ja vihkisormukset, tavanomaiset harrastusvälineet sekä velallisen tai perheenjäsenen apuvälineet jätetään yleensä ulosmittaamatta, mikäli ne eivät ole erityisen arvokkaita.

Ulosmittauksen ulkopuolelle jätetään myös omaisuus, jolla on velalliselle tai hänen perheelleen poikkeuksellisen suurta tunnearvoa. Tämä omaisuus ei kuitenkaan voi olla erityisen arvokasta, jotta se voidaan jättää ulosmittaamatta. Tyypillisesti ulosmittaamatta jätetään perheen lemmikki, voitetut palkinnot ja muut vastaavat omaisuuserät.

Tärkein velallisen erottamisedun alainen omaisuus on hänen työvälineensä. Velallinen saa erottaa ulosmittauksen ulkopuolelle tarpeelliset työvälineensä. Työvälineet ovat velallisen elatuksen hankkimiseen tarpeelliset esineet. Mikäli velallinen omistaa työvälineitä, jotka ovat vain hänen perheenjäsenensä käytössä, ei näitä välineitä voida lukea erottamisedun piiriin. Velallisen tai perheenjäsenen tarvitsemat opiskelutarvikkeet sen sijaan jäävät ulosmittaamatta. Autoja ja muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ei yleensä katsota kuuluvaksi työvälineitä koskevan ulosmittauskiellon piiriin.

Työvälineisiin rinnastettavat esineet voidaan jättää muutoinkin ulosmittaamatta, jos niiden arvo ei ylitä kohtuullista määrää. Näiden esineiden on oltava välttämättömiä velallisen tai hänen elatuksensa varassa olevan perheenjäsenen toimeentulon turvaamiseksi. Myös tuotantoeläimet voidaan kohtuulliseen arvoon jättää ulosmittaamatta, mikäli katsotaan, että ne ovat välttämättömiä velallisen toimeentulon hankkimiseksi. Jos omaisuuden arvo ylittää kohtuullisen määrän, saadaan omaisuus ulosmitata ja myydä, mutta velalliselle on palautettava myynnistä saaduista varoista määrä, jolla hän voi hankkia tilalle työväline, jonka arvo ei ylitä kohtuullista määrää.

Työvälineet voidaan jättää ulosmittaamatta niiden arvosta riippumatta, mikäli ulosoton hakija suostuu niiden erottamiseen. Samoin työvälineet tulee erottaa, mikäli velallinen pystyy niiden avulla hankkimaan niin paljon tuloa, että siitä on odotettavissa kohtuullinen kertymä myös hakijan saatavalle. Kun ulosmittauksen ulkopuolelle jätetään velallisen työvälineitä, on samalla jätettävä ulosmittaamatta ne luvat, joita hän tarvitsee elinkeinotoiminnan harjoittamiseen kyseisillä välineillä.

Velallisella on oikeus erottaa ulosmittauksesta myös pieni määrä rahavaroja. Velallisella olevista rahavaroista erotetaan kuukauden suojaosuuden määrä puolitoistakertaisena. Tämä rahamäärä jätetään ulosmittaamatta velallisen ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseksi. Rahavarojen erottamisoikeuden edellytyksenä on, ettei velallisella ole muuta vastaavaa tuloa.

Ulosmittauksessa erottamisedun piiriin kuuluneen omaisuuden sijaan tullut korvaus tulee myös erottaa. Edellytyksenä tälle on se, että korvaus käytetään vastaavan esineen hankkimiseen tilalle. Velallisen erottamisedun piiriin kuuluu myös oikeus erottaa ulosmittauksesta muutakin omaisuutta, jonka erottamista voidaan pitää perusteltuna velallisen tai hänen perheenjäsenensä vamman tai sairauden perusteella. Erottamisetu on voimassa myös kuolinpesän omaisuutta ulosmitattaessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]