Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperusteen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperuste toimii ulosottoon liittyvien pakkotoimien oikeutusperusteena. Ilman ulosottoperustetta ei ulosmittaustoimiin ole lupa ryhtyä.

Ulosottoperusteen voimassaolo voi lakata useasta syystä. Ulosottomies onkin velvollinen tarkistamaan viran puolesta, ettei ulosottoperusteen osoittama saaminen ole jo vanhentunut. Tuomitun velan vanhentumisessa on otettava huomioon, että kun velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, on vanhentumisaika viisi vuotta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Nykyisin laissa on säännökset myös ulosottoperusteen vanhentumisesta. Kyse on siis velkaa koskevan tuomion tai muun vastaavan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuudesta. Määräaika on 15 vuotta silloin, kun ulosottovelkojana on oikeushenkilö, eli esimerkiksi jokin yritys. Kun velkojana on luonnollinen henkilö, eli ihminen, on määräaika 20 vuotta. Määräaika alkaa kyseisen yksipuolisen tuomion taikka lainvoimaiseksi tulleen tuomion tai muun lopullisen ulosottoperusteen antamisesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa