Minilex - Lakipuhelin

Ulkomainen ulosottoperuste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulkomailla annettu ulosottoperuste, voidaan tietyin edellytyksin täytäntöönpanna, eli saattaa ulosottomenettelyyn, myös Suomessa. Ulkomainen ulosottoperuste on useimmiten tuomioistuimen antama tuomio tai muu virallinen asiakirja. Jotta ulkomainen tuomio voitaisiin täytäntöönpanna Suomessa, sen tulee olla tunnustettu ja sen on oltava täytäntöönpanokelpoinen Suomessa. Ulkomaisen tuomion täytäntöönpano Suomessa perustuu aina joko kansainvälisiin sopimuksiin tai Euroopan unionin asetuksiin.

Tunnustettua tuomiota pidetään tunnustaneessa valtiossa oikeusvoimaltaan kotimaisen tuomion veroisena. Tuomion täytäntöönpanokelpoisuus edellyttää tunnustamista ja tarkoittaa sitä, että tuomio voidaan panna täytäntöön ulosottoviranomaisten avulla. Mikäli tuomiota ei tunnusteta tai se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, ulosottoa haluavan on nostettava uusi kanne kotimaisessa tuomioistuimessa ja saatava täytäntöönpanokelpoinen ulosottoperuste sitä kautta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ulosottoperusteena oleva tuomio voi olla täytäntöönpanokelpoinen joko automaattisesti tai siltä voidaan edellyttää erityisen eksekvatuuri- tai vahvistamismenettelyn läpikäymistä. Menettelyssä täytäntöönpanovaltion tuomioistuin tai muu viranomainen tutkii, että ulkomainen peruste täyttää siltä vaaditut edellytykset. Lähtökohtaisesti tuomioilta edellytetään vahvistamismenettelyä. Automaattinen täytäntöönpanokelpoisuus voi tulla kyseeseen esimerkiksi EU-jäsenvaltioiden Bryssel Ia-asetuksen piiriin kuuluvien ulosottoperusteiden kohdalla. Tällöin tuomiota ei tarvitse vahvistaa, vaan se on heti täytäntöönpanokelpoinen. Oikeussuojan varmistamiseksi tuomion automaattinen tunnustaminen tai täytäntöönpanokelpoisuus voidaan täytäntöönpanon estämiseksi riitauttaa erillisellä kanteella.

Lisäksi Euroopan unionin oikeudessa on asetuksilla voimaan saatettu eurooppalaiset ulosottoperusteet, joita ovat: eurooppalainen täytäntöönpanoperuste, eurooppalainen maksamismääräys ja eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettu tuomio. Eurooppalaiset täytäntöönpanoperusteet ovat suoraan täytäntöön pantavissa Suomessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa