Minilex - Lakipuhelin

Ulosmitatun omaisuuden myyminen huutokaupalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosmitattu omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla (huutokauppa) taikka muulla tavalla, kuten toimeksiannolla tai vähittäin (vapaa myynti). Ulosottomiehen on pyrittävä myynnissä mahdollisimman hyvään tulokseen. Myyntitavan valinnassa otetaan huomioon saatavissa oleva kauppahinta, myyntikustannukset ja myynnin vaatima aika. Myynti voidaan kumota myyntitavan valinnan vuoksi silloin, jos on myyty kiinteistö tai arvokasta irtainta omaisuutta ja saatetaan todennäköiseksi, että toisella myyntitavalla olisi saatu huomattavasti korkeampi kauppahinta.

Jos pakkohuutokaupassa myydään kiinteistö tai arvokasta irtainta omaisuutta, tulee ulosottomiehen tarkastaa omaisuuden kunto ennen omaisuuden myyntiä. Lisäksi tulee selvittää tällaisen omaisuuden käypä arvo, jos se vain on mahdollista. Tarvittaessa voidaan käyttää myös asiantuntijaa apuna. Ulosottomies voi kunnostuttaa myytävää omaisuutta, jos siitä aiheutuu vain vähän kuluja ja viivytystä.

Huutokauppaa koskeva myynti-ilmoitus on vähintään julkaistava yhdessä tai useammassa paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Sen lisäksi ilmoitus voidaan julkaista valtakunnallisessa sanomalehdessä tai esimerkiksi internetissä. Myynti-ilmoitus on julkaistava pääsääntöisesti viikko ennen huutokauppaa. Myynti-ilmoituksessa tulee kuvata myyntikohde riittävän tarkasti ja mainita, että omaisuus on ulosmitattu. Asianosaista koskevia tietoja ei kuitenkaan julkaista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kun omaisuutta myydään huutokaupalla, tulee ulosottomiehen ensiksi kuvata myyntikohde eli ulosmitattu omaisuus. Arvokkaat ainesosat ja tarpeistoesineet tulee mainita erikseen. Lisäksi tulee ilmoittaa esimerkiksi tarjousten esittämistapa, myyntijärjestys, alin hyväksyttävä tarjous ja mahdolliset ostajan vastattavaksi siirtyvät velvoitteet ja häntä sitovat oikeudet. Yleisten huutokauppaehtojen ja myyntikohteesta laaditun myyntiesitteen tulee olla ostajaehdokkaiden nähtävillä ja saatavilla huutokaupassa.

Huutokaupassa tarjoukset esitetään nostotarjouksina. Ulosottomies voi lisäksi sallia, että tarjouksia esitetään myös puhelimitse tai sähköisesti. Tarjoaminen voidaan myös järjestää usealla paikkakunnalla samaan aikaan. Ulosottomies on voinut pyytää myös ennen huutokauppaa kirjallisia tarjouksia, jotka sitovat esittäjäänsä ja otetaan huomioon nostotarjouksina. Ulosottomies ei voi kuitenkaan myydä omaisuutta, jos hän arvioi, että korkein tarjouskin alittaa selvästi omaisuuden käyvän arvon. Tällöin voidaan järjestää uusi huutokauppa tai vapaa myynti. Jollei uutta myyntiä järjestetä tai omaisuus ei tule myydyksi uudessa myynnissä, ulosmittaus peruutetaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa