Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja maksusopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottokaareen on otettu säännöksiä niin sanotuista pehmeistä perintäkeinoista, joihin kuuluu mahdollisuus tehdä tietyissä tilanteissa maksusopimus. Maksusopimus on täytäntöönpanotoimi, jonka yhteydessä velalliselle voidaan antaa mahdollisuus maksaa omatoimisesti ulosmitattava osa ulosottomiehelle, palkan ulosmittauksen sijasta. Tällöin velallisen tulon maksajalle ei anneta maksukieltoa. Maksusopimus voidaan toteuttaa myös toistuvaistulon ulosmittauksella.

Maksusopimus tehdään velallisen ja velkojan välisenä sopimuksena, jossa ulosottomies ei ole osapuolena. Tällöin ulosottomies voi toimittaa palkan ulosmittauksen em. maksusopimuksen perusteella. Yleensä maksusopimus tehdään silloin, kun velallisella on lukumääräisesti vähän velkoja ulosotossa. Maksusopimus tulisi tehdä kirjallisesti ja olla sisällöltään täsmällinen sekä täytäntöönpanokelpoinen. Maksusopimuksen tekemiseen voi saada apua ulosottomieheltä tai talous- ja velkaneuvojalta. 

Maksusopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi: ulosmittauksen määrästä, rajoittaa hakijan saatavan määrää, ulosmittauksen kestosta tai kertymän kohdennusjärjestyksestä. Velalliselle kuuluvasta suojaosuudesta ei voida sopia. Maksusopimus ei saa olla kohtuuton, jotta se voidaan ottaa palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauksen perustaksi. Ulosottomiehen tulee arvioida sopimuksen kohtuuttomuus puolueettomasti.

Maksusopimuksesta huolimatta ulosottomies voi toimittaa turvaavan ulosmittauksen hakijan saatavan "vakuudeksi". Se tarkoittaa ulosmittausta, jossa ei ole tarkoitus edetä myyntiin ja tilitykseen. Myynti ja tilitys tehdään siinä tapauksessa, että maksusopimus ei tuota tulosta tai raukeaa. Jo ulosmitatun omaisuuden myyntiä voidaan myös lykätä. 

Jos velallinen on suorittanut hakijan saatavan sopimuksen mukaisesti (eikä maksusopimus ole rauennut), hakija ei ole oikeutettu esittämään muita vaatimuksia velalliseen nähden.

Maksusopimus voi raueta, jos (1) toinen sopijapuoli on olennaisesti laiminlyönyt sopimuksen noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä, (2) palkka on ulosmitattu muusta saatavasta (esim. ulosottoperintään on tullut iso saatava tai etuoikeussaatava), jonka vuoksi sopimusta ei ole enää perusteltua noudattaa (3) muusta perustellusta syystä (esim. velallisen maksukyvyn olennainen muuttuminen). Ulosottomies päättää asiasta sopijapuolen pyynnöstä.

Maksusopimuksiin liittyy myös ongelmia. Ongelmat liittyvät tilanteisiin, joissa velalliselle tulee ulosottoperintään uusia saatavia, eivätkä saatavat ole mukana sopimuksessa. Kyseisessä tilanteessa noudatetaan säädettyä etuoikeusjärjestystä, eikä maksusopimus ole voimassa sinä aikana, kun sopimuksen ulkopuolista saatavaa peritään. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]