Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja neuvottelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto ja neuvottelu kulkevat käsi kädessä, kun velallinen haluaa taloudellisesti kannattavan ratkaisun velkojensa maksuun. Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Pääsääntöisesti ulosotossa on kyse rahasaatavan perinnästä. Tietyt julkisoikeudelliset saatavat, kuten verot ja eräät vakuutusmaksut, ja rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, voidaan periä ulosotossa, mikäli henkilö laiminlyö oman maksuvelvoitteensa. Ulosottoviranomainen valvoo sekä velkojan että velallisen etua ulosottoprosessissa. Ulosottoviranomainen lähettää yleensä maksukehotuksen, jolla hän toivoo velallisen maksavan vapaaehtoisesti velkansa pois. Ulosotosta voidaan neuvotella. Suositeltavaa onkin ottaa vapaaehtoisesti yhteyttä ulosottomieheen, mikäli velan maksaminen ei esimerkiksi taloudellisista syistä ole mahdollista.

Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesti maksa velkaansa pois, ulosottoviranomainen tekee palkkaan, eläkkeeseen, elinkeinotuloon tai muuhun omaisuuteen ulosmittauksen. Silloin saattaa omaisuus, jonka haluaa pitää omassa hallinnassaan, tulla ulosmitatuksi. Omaisuus ei ole suojassa ulosmittaukselta edes esimerkiksi silloin, kun omaisuus on lahjakirjalla annettu toiselle. Tämä johtuu siitä, että lahjalla voidaan muutoin lahjoittaa omaisuutta siten, että velkojat kärsivät kohtuuttomasti.

Ulosottoviranomainen voi tietyissä tilanteissa harkita velalliselle maksusuunnitelmaa, jonka seurauksena omaisuutta ei välttämättä ulosmitata heti. Kyse on siis neuvottelusta ulosottoviranomaisen ja velallisen välillä. Ulosottoviranomainen voi näin vahvistaa velalliselle maksusuunnitelman, jota velallisen tulee noudattaa. Maksusuunnitelman tulee olla kirjallinen. Maksusuunnitelman ulosottoviranomainen tekee vain silloin, kun velallinen uskottavasti kertoo toteuttavansa maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelma on edullinen velalliselle, koska velallinen ei menetä välttämättä omaa olemassa olevaa omaisuuttaan välittömästi.

Maksusuunnitelma vastaa ulosmitattavan omaisuuden määrää. Huomioitavaa on se, että esimerkiksi veronpalautus voidaan ulosmitata olemassa olevaa maksusuunnitelmaa huomioon ottamatta. Maksusuunnitelman ohella voidaan myös tarvittaessa tehdä omaisuudesta ulosmittaus. Kyse on turvaavasta toimesta, jolla varmistetaan, että velallinen toimii sopimuksen mukaan. Kyseinen omaisuus ulosmitataan vain silloin, kun velallinen ei määräajassa maksa velkaansa maksusuunnitelman mukaisesti. Ulosmittaus raukeaa silloin, kun velka maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti. Tällöin vastikkeena käytetty omaisuus palautetaan velalliselle.

Maksusuunnitelman noudattamatta jättämisen seurauksena maksusuunnitelma raukeaa ja velallisen omaisuutta ulosmitataan tai ulosmitattu omaisuus myydään velkojen maksuun.

Toinen neuvoteltavissa oleva asia ulosotossa on maksusopimuksen hyväksyminen. Ulosottoviranomainen voi toimittaa palkan tai eläketulon ulosmittauksen velallisen ja ulosoton hakijan tekemän sopimuksen perusteella. Tämä maksusopimus tulee olla kirjallinen. Maksusopimuksella voidaan rajoittaa muun muassa ulosmittauksen määrää ja kestoa. Kuten maksusuunnitelmankin kohdalla, myös maksusopimuksen kohdalla voidaan tehdä turvaava ulosmittaus eli ottaa tietty omaisuus vastikkeeksi, joka palautetaan velalliselle, kun hän on maksanut velkansa maksusopimuksen mukaisesti. Aina kannattaa olla aktiivinen ja tiedustella, mitä voidaan tehdä ulosotossa omalla kohdallasi.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Kannatta olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä ulosottoviranomaiseen sekä lakimieheen, esimerkiksi Minilexin lakimieheen, ja tiedustella omia mahdollisuuksiaan ulosoton neuvotteluprosessissa. 

Varoitukset

- Passiivisuus ulosotossa voi koitua velallisen haitaksi ja omaisuus, jota ei halua ulosmittauksen kohteeksi, voi joutua ulosmittaukseen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]