Minilex - Lakipuhelin

Maksukielto palkan ulosmittauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Usein ulosmittaus kohdistuu velallisen palkkaan, eläkkeeseen tai muuhun toistuvaistuloon. Myös lomarahat, luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot katsotaan palkkatuloksi. Ulosmitattava määrä lasketaan nettotuloista. Nettotulolla tai –palkalla tarkoitetaan sitä määrää, joka jää jäljelle, kun veron ennakkopidätys ja sitä vastaavat muut pidätykset on tehty.

 

Mitä tarkoittaa maksukielto?

Ulosottomies antaa velallisen työnantajalle tai muulle toistuvaistulon maksajalle ulosmittauksen jälkeen maksukiellon. Maksukiellolla tarkoitetaan palkanmaksajalle annettavaa sitovaa määräystä, jossa määritellään, mikä osa velallisen palkasta tulee tilittää ulosottoon. Eli maksukielto sisältää siis ohjeet ulosottopidätyksen laskemiseen. Maksukiellossa ilmoitetaan myös velallisen muiden tulopohjaan vaikuttavien tulojen ja etuuksien määrä, suojaosuus sekä muut tarpeelliset tiedot. Työnantajan on tilitettävä heti velallisen palkasta pidättämänsä määrä palkanmaksun yhteydessä ulosottomiehen osoittamalle tilille. Palkanmaksaja on siis pidätys- ja tilitysvelvollinen maksukiellon saatuaan.

Maksukiellot voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisen menettelyn etuus on esimerkiksi menettelyn nopeus ja se, että palkanmaksaja saa maksukiellot keskitetysti yhteen paikkaan. Tavallisesti kuitenkin maksukielto lähetetään postitse virkakirjeellä.

 

Kuinka kauan maksukielto on voimassa?

Maksukielto on voimassa siitä lähtien, kun palkanmaksaja saa tästä tiedon viranomaiselta. Maksukielto on voimassa määräajan tai toistaiseksi, kunnes ulosottomies kirjallisesti ilmoittaa maksukiellon päättymisestä. Jos annetaan useampi maksukielto, kumoaa myöhempi maksukielto aikaisemman. Lisäksi, jos palkanmaksu keskeytyy tilapäisesti, siitä on hyvä ilmoittaa maksukiellossa mainitulle kihlakunnanulosottomiehelle.

On myös syytä huomata, että jollei maksukiellon saaja noudata todistettavasti tiedoksi saamaansa maksukieltoa, ulosottomies saa ulosmitata maksukiellon saajalta sen määrän, joka on maksamatta ulosottomiehelle. Palkan maksaminen vastoin maksukieltoa on myös rikoslain mukaan rangaistava teko.

 

Kuinka suuri on suojaosuus?

Maksukiellosta ilmenee aina suojaosuus. Suojaosuudella tarkoitetaan sitä palkan osaa, joka jätetään velalliselle ja tämän perheelle tarpeellista toimeentuloa varten. Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa elävä avo- tai aviopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Suojaosuuden suuruus voi siis vaihdella velallisen henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan. Suojaosuus lasketaan tietyn vakiomuotoisen kaavan mukaan. Lähes poikkeuksetta velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärä on mainittu palkanmaksajalle osoitetussa maksukiellossa. Työnantajan ei siis itse tarvitse tätä selvittää.

Jos palkka kuitenkin jää alle suojaosuuden, ulosottopidätystä ei tehdä. Ulosmittaus jatkuu niin pitkään, kunnes koko velka on maksettu.

 

 

Vapaakuukaudet

Jos palkan ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti lähes vuoden, voidaan ulosmittaus keskeyttää määräajaksi. Tätä määräaikaa kutsutaan vapaakuukaudeksi, jolloin palkka maksetaan normaalisti. Maksukieltoa ei siis tällöin huomioida. Vapaakuukauteen tarvitaan yleensä perusteltu syy. Tavallisesti vapaakuukausi myönnetään esimerkiksi kodinkoneen hankkimiseksi. Vapaakuukaudesta päättää kuitenkin ulosottomies ja maksukielto on voimassa niin pitkään ennen kuin ulosottomies muuta määrää.

 

Sairaus, työttömyys tai muu erityinen tilanne

Velallisen työttömyys, sairaus tai muu painava tilanne voidaan ottaa huomioon ulosmittauksen määrässä. Sosiaalituet eivät ole lähtökohtaisesti ulosmittauskelpoisia. Jos velallinen on ennen palkan ulosmittausta ollut vähintään vuoden työttömänä, on hänellä oikeus saada lykkäystä ulosmittauksen aloittamiseen enintään kuusi kuukautta työsuhteen alkamisesta. Tähän lykkäykseen on tosin olemassa tietyt edellytykset, joiden on täytyttävä. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Palkanmaksajan on syytä noudattaa maksukieltoa.

- Maksukieltoa tulee noudattaa niin nopeasti kuin se on vain "teknisesti" mahdollista.

Varoitukset

- Jos maksukieltoa ei noudateta, aiheutuu siitä monesti ikäviä seurauksia palkanmaksajalle.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]