Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoviranomaisen oikeus luovuttaa tietoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoviranomainen voi luovuttaa tietoja toiselle ulosottoviranomaiselle ulosottoasian hoitamista varten sekä oikeusministeriölle ja valtakunnanvoudinvirastolle hallintotehtävien hoitamista varten. Ulosottoviranomainen saa yksittäistapauksessa antaa pyydettäessä ulosottoviranomaisen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteystietoja sekä vastaajan taloudellista asemaa ja toimintaa koskevia tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikosten selvittämistä, esitutkintaa, syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä varten sekä törkeiden rikosten ennalta estämistä varten. Törkeällä rikoksella tarkoitetaan rikosta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta, kuin neljä kuukautta vankeutta. Ulosottomies saa ilmaista tuomioistuimelle asian käsittelyä varten tarpeelliset tiedot, kun kyseessä on ulosottovalitus, täytäntöönpanoriita tai takaisinsaantiasia. Tietojen luovutus tuomioistuimelle ei esty, vaikka henkilö jolta tiedot on saatu kieltäytyy todistamasta. Tällaiset tiedot voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa.

Edellä mainittuja tietoja voi luovuttaa myös yksittäistapauksessa rahanpesun selvittelykeskukselle laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten sekä syyttäjäviranomaiselle sakon muuntorangaistuksen harkintaa varten. Suojelupoliisille ja pääesikunnalle voidaan luovuttaa tietoja laajan turvallisuusselvityksen tekemistä varten. Laajalla turvallisuusselvityksellä tarkoitetaan selvitystä, joka tehdään henkilölle, joka on hakenut virkaan tai tehtävään, jossa henkilöllä on muutoin kuin satunnaisesti on pääsy vähäistä suurempaan määrään salassa pidettäviä tietoja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ulosottoviranomaisella on oikeus luovuttaa tietoja velallisesta myös syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevaa tutkintaa varten ja poliisille liiketoimintakiellon noudattamisen valvontaa varten.

Tulliviranomaiselle voidaan luovuttaa tietoja tulliviranomaisenn tehtävien hoitamista varten. Tällaisiin tehtäviin luetaan tavaroiden maahantuonnin valvonta sekä maasta viennin valvonta. Ulosottoviranomainen saa luovuttaa tietoja konkurssiasiamiehelle hänen tehtävien hoitamista varten sekä maahanmuuttovirastolle heidän hoitamiaan tehtäviään varten.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa