Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto-oikeus edellyttää ulosoton hakijan eli yleensä velkojan ulosottoperustetta. Ulosotto-oikeus on velkojan keino hakea oikeussuojaa ulosottoperusteelleen, kun velallinen ei suorita velvoitettaan. Ulosotto-oikeuteen tarvitaan siis ulosottoperuste, eli velallisella on velkojaa kohtaan maksuvelvoite, velvoite luovuttaa tälle omaisuutta, tehdä jotakin tai kielto tehdä jotain, sallia toisen tehdä jotain tai määrätty turvaamistoimi. Tämän oikeuden ei myöskään ole tullut lakata vanhentumisen tai maksun vuoksi.

Ulosotto täytäntöönpanee velvoitteen julkista valtaa käyttämällä silloin, kun on asetettu täytäntöönpantava tuomio tai syntynyt muu ulosottoperuste. Ulosoton hakijalla on oikeus saada julkiselta vallalta eli ulosottolaitokselta suojaa oikeudelleen. Ulosotto-oikeus on velkojan oikeus saada maksamatta jäänyt saatavansa perittyä velalliselta, jos velallinen ei vapaaehtoisesti maksa velkaansa eikä velkojan itsensä toteuttama perintä johda velan maksuun.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Velallisen tai vastaajan suoritusvelvollisuus on ensin tutkittava ja siitä on annettava tuomio oikeudenkäynnissä, jotta se voidaan panna täytäntöön ulosotossa. Velkoja käyttää ulosotto-oikeuttaan laittamalla velka-asian tuomioistuimen tutkittavaksi, josta saadun täytäntöönpanopäätöksen nojalla ulosottoviranomaiset suorittavat velan perinnän. Ulosottoperusteen tulee olla suoritustuomio, eli ei pelkkä velkojan oikeus saatavaan, sillä ulosoton toimittaminen edellyttää aina täytäntöönpantavaa tuomiota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa