Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi oikeudenkäytön yhteydessä on eräs keskeisistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteista. Ulosoton summaarisesta luonteesta ja joutuisuuden vaatimuksesta johtuu, ettei asianosaisen oikeus tulla kuulluksi vastaa asianosaisen kuulemista täystutkintaisessa tuomioistuinprosessissa. Asianosaisen kuulemiseen kuitenkin pyritään, ja siihen tulee pyrkiä, mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan myös ulosoton yhteydessä.

Ulosottokaaren mukaan ulosottoasian asianosaiselle tulee ennen asian käsittelyä varata tilaisuus tulla kuulluksi, jos asia on sen luonteinen, että se vaatii asianosaisten kuulemista. Täytäntöönpanon jatkamista ei estä, vaikkei asianosaisen yhteystietoja ole saatu selville tai kuuleminen ei muusta vastaavasta syystä onnistu.

Ulosottomiehen tulee kuulla asianosaista tai sivullista, jos asialla arvioidaan olevan tälle huomattava merkitys eikä kuulemiselle ole estettä. Asianosaista on kuultava uudelleen, jos asiassa saadaan olennaista uutta selvitystä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa