Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi oikeudenkäytön yhteydessä on eräs keskeisistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteista. Jokaisen oikeusturvaan kuuluu oikeus tulla kuulluksi asiassa, joka joltain osin koskee henkilöä. Tämä lähtökohta pätee kaikessa viranomaistoiminnassa, myös ulosotossa. Ulosotossa joudutaan yhtäältä toimimaan ripeästi joutuisuusvaatimuksen mukaisesti sekä toisaalta huomiomaan asianosaisen oikeus tulla kuulluksi. Ulosottomies joutuu kuulemisratkaisuissaan tasapainoilemaan näin kahden vaatimuksen välillä.

 

Millaisissa tilanteissa asianosaista on lähtökohtaisesti kuultava?

 

Yleensäkin ulosoton summaarisesta luonteesta ja joutuisuuden vaatimuksesta johtuu, ettei asianosaisen oikeus tulla kuulluksi vastaa asianosaisen kuulemista täystutkintaisessa tuomioistuinprosessissa. Ulosottoasian oletetaan lähtökohtaisesti olevan selvitetty ja riidaton, kun se saapuu ulosottomiehelle. Asianosaisen kuulemiseen kuitenkin pyritään, ja siihen tulee pyrkiä, mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan myös ulosoton yhteydessä. Ulosottokaaren mukaan ulosottoasian asianosaiselle tulee ennen asian käsittelyä varata tilaisuus tulla kuulluksi, jos asia on sen luonteinen, että se vaatii asianosaisten kuulemista. Asianosaista tulee kuulla erityisesti niissä tilanteissa, joissa asialla arvioidaan olevan huomattava merkitys eikä kuulemiselle ole olemassa estettä. Liian laaja yleinen kuulemisvelvollisuus saattaisi hidastaa ulosottomenettelyä, joten kuuleminen on haluttu turvata ensisijaisesti merkittävissä asioissa. Merkittäviksi asioiksi voidaan luokitella sellaiset kysymykset, joissa ratkaistaan asianosaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Asianosaisella voi olla esitettävänä sellaisia seikkoja ja vaatimuksia, jotka saattavat vaikuttaa ulosottomiehen ratkaisuun. Tällaisia asioita tulisi kuulla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asianosaista on myös kuultava uudelleen, jos asiassa saadaan olennaista uutta selvitystä.

Kuuleminen tulee suorittaa sopivalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla paikan päällä. Käytännössä hyvin usein kuulemiset suoritetaan puhelimitse niin, että ulosottomies on yhteydessä asianosaiseen. Tärkeintä, että tilaisuus tulla kuulluksi järjestetään ilman turhia kustannuksia ja vaivaa.

 

Voiko ulosmittaukseen ryhtyä kuulematta asianosaista?

 

Täytäntöönpanon jatkamista ei estä, vaikkei asianosaisen yhteystietoja ole saatu selville tai kuuleminen ei muusta vastaavasta syystä onnistu, esimerkiksi vakavan sairaustilan vuoksi. Ulosottomiehen on huolehdittava, että kuuleminen järjestetään myöhemmin. Kuuleminen tulee kuitenkin suorittaa pääsääntöisesti heti, kun este kuulemiselle poistuu. Kiireellisissä tapauksissa ulosottomies voi suorittaa väliaikaistoimen kuulematta asianosaista. Väliaikaistoimi suoritetaan tavallisesti, kun käsillä on omaisuuden hukkaamisvaara. Ulosottomiehen on kuitenkin kuultava asianosaista heti tällaisen väliaikaistoimen suorittamisen jälkeen. 

Kuulemista ei estä se, että asianosaisella ja ulosottomiehellä ei ole yhteistä kieltä. Tällöin viranomaisen on huolehdittava riittävän tulkkauksen järjestämisestä, jotta asianosaisen oikeudet saadaan turvatuksi. Oikeudesta käyttää tulkkia säädetään tarkemmin muun muassa kielilaissa.

Jos jokin toimenpide ulosotossa on suoritettu ilman asianosaisen kuulemista, käytettävissä ovat jälkikäteiset oikeussuojakeinot. Ulosottomies voi myös suorittaa itseoikaisun, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi. Täytäntöönpanotoimesta tai ulosottomiehen päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Oikeus tulla kuulluksi vaatii aktiivisuutta myös asianosaiselta.

- Oikeus tulla kuulluksi korostuu niissä tilanteissa, joissa on ilmennyt asiaan vaikuttavaa olennaista uutta selvitystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]