Minilex - Lakipuhelin

Velkojan rooli ulosoton toteuttamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkoja toimii velallista vastaan asetetussa maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa hakijana. Velkojalla on tällöin oikeutettu saamaan maksun velallisen ulosmitatusta omaisuudesta. Velkoja on usein joko itse hakenut täytäntöönpanoperustetta eli riita-tai rikosasiassa asetettua yksityisoikeudellista tuomiota velallista vastaan ja sen jälkeen hakenut täytäntöönpanoa velallista vastaan. Velkoja voi myös käyttää asiassa asiamiestä, esimerkiksi velkojen perintään erikoistunutta yhtiötä. Ulosottoperuste voi olla myös tuomioistuimen asettama turvaamispäätös, välitystuomio, osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja, vahvistettu elatusapusopimus sekä hallintotuomioistuimen päätös tai muun viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasiassa. Jos ulosottoperusteeksi määrätty tuomio kumotaan tai sitä joiltakin osin muutetaan, on hakijan tai velkojan, joka on jo saanut velallisen ulosmittauksesta varoja tai saanut omaisuutta haltuunsa, palautettava varat korkoineen tai omaisuus tuottoineen ulosottomiehelle. Jollei velkoja palauta varoja tai omaisuutta, ulosottomies voi vastaajan pyynnöstä periä varat ne nostaneelta. Velkojan saatavalla eli hakijan saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua pääomaa ja pääomalle ulosottoperusteen mukaan laskettavaa korkoa sekä ulosottoperusteessa maksettavaksi määrättyjä kuluja korkoineen. Velkoja tai velkojan asiamiehenä toimiva hakija voi rajoittaa saatavan pelkästään pääomaan tai pääomaan ja sille kertyneeseen korkoon. Velkoja päättää siitä hakeeko hän tavallista vai suppeaa ulosottoa.

Täytäntöönpanoperuste voi tietyillä velallisilla olla mys ilman tuomioistuimen tuomiota. Tällainen täytäntöönpanoperuste on rajattu julkisiin tahoihin sekä sellaisiin velkojiin, joiden saamisilla on yleishyödyllinen luonne. Tällaisia täytäntöönpanoperusteita ovat verot ja julkiset maksut. Velallisen suostumus ei kelpaa täytäntöönpanoperusteeksi, vaan velalle täytyy hakea tuomio, jossa puolueeton taho tuomitsee velan oikeellisuuden.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


» Selvitä asiasi heti

Estät ennalta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.

» Unohda ajanvaraukset

Saat vastaukset helposti ilman kalliita tapaamisia.

» Edullinen minuuttihinta

Kiinteä ja edullinen minuuttihinta, joten maksat vain käyttämästäsi puheluajasta.

Velkojalla on oikeus pyydettäessä saada tietoja ulosottoasiasta, jossa hän on ollut hakijana. Tällainen oikeus koskee kaikkia muita tietoja ulosottoasiasta, paitsi velallisen henkilötunnusta, yhteystietoja tai tilitysosoitetta. Tällainen velan asiatiedot sisältävä tuloste on mahdollista saada neljältä edeltäneeltä vuodelta ja tarvittaessa neljää vuotta pitemmältä ajalta.

Velkojalla on oikeus ulosottokohteen realisointimyynnissä kieltää uuden myynnin järjestäminen , jos aiempi huutokauppa on epäonnistunut alihintaisuuden vuoksi. Velkojalla on myös oikeus kieltää kiinteistön myynti, jos hänen etuoikeussaatavansa ei peity alimman hyväksyttävän tarjouksen järjestelmässä. Jos velkoja katsoo ulosottomiehen tehneen virheratkaisun velallisen maksusuunnitelma-asiassa, velkoja voi tehdä ulosottovalituksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa