Minilex - Lakipuhelin

Ulosoton vireilletuloilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto käynnistyy silloin, kun velkoja tekee ulosottohakemuksen ulosottovirastoon. Velkojalla on tällöin ulosottoperuste. Ulosottoasian vastaajalle eli velalliselle on viipymättä annettava vireilletuloilmoitus, kun ulosottohakemus on saapunut vastaavalle ulosottomiehelle.

Missä tilanteessa ilmoitusta ei tarvitse antaa?

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos vastaajan olinpaikkaa ei ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpanoa. Ilmoitus voi tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpanoa esimerkiksi silloin, jos on aihetta epäillä, että ulosoton vastaaja aikoo kätkeä tai luovuttaa omaisuuttaan.

Näissä tilanteissa voidaan lykätä vastaajan eli velallisen tietojensaantioikeutta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mitä vireilletuloilmoituksesta tulee selvitä?

Vireilletuloilmoituksesta tulee ilmetä ulosottohakemuksen vireilletulopäivä, tarpeelliset asianhallintatiedot, vastaava ulosottomies ja hänen yhteystietonsa, sekä tieto siitä, onko velallisella oikeus estää vakuuden asettamisella täytäntöönpano.  Lisäksi ilmoitukseen merkitään vastaajan oikeudesta tulla kuulluksi, yhteydenottokehotus, ilmoitus siitä, että muu kuin toistuvaistulon ulosmittaus voidaan toimittaa ennakkoilmoitusta antamatta, velallisen oikeus osoittaa omaisuutta ulosmitattavaksi sekä mahdollinen ulosmittauksen ennakkoilmoitus ja kutsu toimitukseen.

Vireilletuloilmoitus sisältää aina myös maksukehotuksen, muuttokehotuksen tai muun ulosottoperusteessa asetettua velvoitetta koskevan noudattamiskehotuksen. Maksukehotuksessa asetetaan vastaajalle määräpäivä, jolloin velallisen on viimeistään suoritettava hakijan saatava ulosottomiehelle. 

Vinkit

- Saatavan maksamisesta ja maksusuunnitelmasta kannattaa aina neuvotella ulosottomiehen kanssa.

Varoitukset

- Vireilletuloilmoitusta ei ole aina tarkoituksenmukaista antaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa