Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto lomarahoista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa laiminlyöty velvoite pannaan täytäntöön. Kyse on rahasaatavien perinnästä velallisen omaisuudesta. Tämä on seurausta siitä, ettei velallinen ole vapaaehtoisesti maksanut tiettyä rahasaatavaa. Ulosotossa ulosmitataan velallisen omaisuutta niin paljon, että velka tulee maksetuksi. Tällaisia rahasaatavia, joita voidaan ulosotossa periä ovat tietyt julkisoikeudelliset saatavat tai rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset. Esimerkkinä tietyistä julkisoikeudellisista seuraamuksista voidaan sanoa verot ja eräät vakuutusmaksut. Rikosoikeudellisina rahamääräisinä seuraamuksina voi taas olla esimerkiksi sakot ja rikesakot. Ulosotossa pyritään siihen, että velallinen maksaisi itse vapaaehtoisesti velkansa pois. Aina tosiaan niin ei tapahdu ja silloin voidaan toteuttaa ulosottoviranomaisen toimesta esimerkiksi palkan-, eläkkeen-, tai elinkeinotulon ulosmittaus.

Nämä saatavat saadaan ulosmitata henkilön omaisuudesta. Ulosmittauskelpoista omaisuutta ovat esimerkiksi tilin varat, ajoneuvot tai asunto-osakkeet. Omaisuus, jota voidaan ulosmitata, voi olla irtainta omaisuutta tai kiinteää omaisuutta. Pääsääntönä on, että irtainta omaisuutta ulosmitataan ennen kuin kiinteää omaisuutta. Viimeiseksi ulosmitataan vakituinen asunto. Näin pyritään säilyttämään velallisen elinolot hyvänä. Ulosmittauskelpoista omaisuutta voi olla sellainen omaisuus, jota velallinen tarvitsee elinkeinotoimintaansa varten tai muutoin eniten tarvitsee. Tällaista omaisuutta pyritään ulosmittaamaan vasta sitten, kun muuta omaisuutta ei enää pystytä ulosmittaamaan. Kaikkea ei voida ulosmitata. Sosiaaliavustukset ja -tuet eivät ole ulosottokelpoisia.

Kaikkia varoja ei voida kerralla ulosmitata velalliselta. Tämä johtuu siitä, että velallisen tulee pystyä elämään, vaikka ulosotto onkin käynnissä. Tosiaan palkasta, eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta ja äitiyspäivärahasta voidaan ulosmitata yksi kolmasosaa. Tämä on pääsääntö. Myös esimerkiksi lomarahoista, luontaiseduista ja provisioista voidaan ulosmitata samoin perustein yksi kolmasosaa kuin palkkatuloista. Ulosmitattava osuus palkkatuloista lasketaan palkan nettotuloista. Nettotulo tarkoittaa tuloa, josta ei ole vähennetty veroja.

Lomarahat ovat ulosmittauskelpoista tuloa. Niitä voidaan ulosmitata vain pääsäännön mukaan yksi kolmasosaa. Se, ettei koko lomarahaa voi kerralla ulosmitata, johtuu siitä, että tietty suojaosuus jätetään henkilölle. Suojaosuuden tarkoituksena on taata velallisen sekä hänen perheensä toimeentulo ulosmittauksen kohdistuessa perheen elämään. Suojaosuutta laskettaessa tulee ottaa huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja omat ja/tai puolison alaikäiset lapset. Mikäli velallinen on elänyt rekisteröidyssä parisuhteessa, tulee sekin huomioida suojaosuutta laskettaessa. Puolisoina otetaan huomioon aviopuoliso, avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. Jos puolisolla tai lapsella on omia tuloja, jotka ylittävät suojaosuuden 672,30 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 suojaosuuden määrä kuukaudessa), ei heitä oteta huomioon suojaosuutta laskettaessa. Huomioitavaa on se, että joka vuosi suojaosuuden määrä saattaa muuttua, joten kannattaa kääntyä lakimiestemme puoleen oikean suojaosuuden määrästä sekä muista ulosottoon liittyvistä asioista. He auttavat Sinua mielellään.

Velalliselle lähetetään ennakkoilmoitus ulosotosta. Siinä kerrotaan tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Tässäkin vaiheessa toivotaan velallisen maksavan itse velkansa pois ennen ulosoton suorittamista. Velallisen on myös hyvä tarkistaa ennakkoilmoituksen tiedot, jotta ne ovat oikeat ja ulosmittaus tulee oikein suoritetuksi. Kihlakunnanulosottomieheen tulee olla yhteydessä havaittuaan tietojen olevan virheellisiä. Aina ei kuitenkaan ilmoitusta lähetetä ulosoton aloittamisesta. Tämä johtuu siitä, että on olemassa vaara ulosmittauksen vaikeutumisesta. Tämä voi olla seurausta siitä, että velallinen saatuaan päätöksen ulosoton aloittamisesta rupeaa esimerkiksi lahjoittamaan omaisuuttaan jollekin toiselle.

Ulosottoilmoituksen jälkeen ulosottomies lähettää lomarahan- tai palkanmaksajalle maksukiellon, jonka perusteella tämä toimittaa ulosottopidätyksen. Ulosmittaus jatkuu lomarahoista ja muista suorituksista niin kauan, kunnes koko velka on maksettu. 

Mikäli velallinen sairastuu, joutuu työttömäksi, velallinen maksaa elatusapua tai muu erityinen syy ilmaantuu, otetaan ne aina huomioon ulosottoa määrättäessä. Tällöin voi tulla kysymykseen muun muassa ulosmittauksen lykkäys tai vapaakuukaudet. Ulosmittauksen lykkäys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että velallinen on ollut ennen ulosoton alkua vähintään vuoden työttömänä ja tämän takia hänellä on oikeus saada lykkäystä ulosmittauksen aloittamiseen. Enimmäisaika lykkäämiselle on kuusi kuukautta työsuhteen alkamisesta. Lykkäyksen edellytyksenä on, että velallisen tulot ovat enintään kaksi kertaa suojaosuuden verran. Myös muiden syiden vuoksi ulosottoa voidaan lykätä. Vapaakuukaudet tulevat kysymykseen silloin, kun ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden. Tällöin ulosmittaus voidaan keskeyttää määräajaksi. Kannattaa tiedustella lakimiehiltämme vapaakuukausien käytöstä. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Suojaosuus tulee aina jättää velalliselle, kun ulosmitataan palkkatuloja tai esimerkiksi lomarahoja.

- Suojaosuuteen vaikuttaa muun muassa velallisen elätettävien määrä. 

Varoitukset

- Ulosmittauksesta kannattaa sopia ulosottoviranomaisen kanssa. Ulosottoviranomainen voi määrätä Sinulle maksusuunnitelman. Näin voi itse vaikuttaa ulosotossa ulosmitattavaan omaisuuteen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]