Minilex - Lakipuhelin

Varojenjako ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varojen jaolla tarkoitetaan varojen kohdentamista saataville ulosotossa. Tällöin ulosmittauksessa kertyneet varat jaetaan etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Jos velkojalla on useita saatavia samalla etuoikeudella, kertymä kohdennetaan ensin vanhimmalle ulosottoperusteelle tai vanhimmalle ilman ulosottoperustetta olevista saatavista, jollei velkoja ole toisin pyytänyt.

Muutoin kuin ulosmittauksessa kertyneet varat kohdennetaan velallisen pyytämällä tavalla. Jos velallinen on suorittamansa maksun yhteydessä pyytänyt varojen käyttämistä tietyn velan suoritukseksi, tällöin varat kohdennetaan pyynnön mukaisesti. Paremmassa etuoikeusasemassa olevan hakijan oikeutta ei kuitenkaan saa loukata ilman painavaa syytä tai olennaisesti vaarantaa samassa etuoikeusasemassa olevan hakijan maksunsaantia. Sen jälkeen kun velallinen on maksanut varat vastaavalle ulosottomiehelle tai jollekkin muulle viranomaiselle käteisenä tai varat on maksettu ulosottomiehen osoittamalle valtion tilille tai postiosoituksena maksettava suoritus on annettu postin kuljetettavaksi, tällöin ne ovat muutoin samassa asemassa kuin ulosmitatut varat. Jos velallinen ei ole pyytänyt varojen kohdentamista, kohdennetaan varat etuoikeusjärjestyksen mukaisesti.

Jos myyntiä varten on laadittu asianosaisluettelo, ulosottomies laatii varojen kohdentamisesta jakoluettelon, joka perustuu asianosaisluetteloon ja joka annetaan tiedoksi asianosaisille. Muussa tapauksessa ulosottomies tekee jakopäätöksen merkitsemällä kohdennustiedot ulosoton tietojärjestelmään. Jos varojen kohdentamisesta ei ole tehty jakoluetteloa, ulosottomiehen tulee pyynnöstä antaa kertymän jakamisesta ilmoitus velkojalle. Ulosottomiehen tekemä kohdennus sitoo asianosaisia eikä velkoja saa kohdentaa saamiaan varoja siitä poikkeavasti. Kohdennus sitoo myös yksityisessä perinnässä.

Jos ulosmitatusta omaisuudesta saatava kertymä on suurempi kuin saatavien määrä myyntipäivänä tai päivänä, jolloin muutoin kuin myynnistä kertyneet varat on maksettu ulosottomiehelle, pääomille jaetaan etuoikeusjärjestyksessä korkoa myynti-tai maksupäivän ja jakopäivän väliseltä ajalta. Jos aiemmin toimitetussa huutokaupassa on käynyt niin, ettei ostaja ole maksanut kauppahintaa ja joudutaan toimittamaan uusi huutokauppa, jossa korkein tarjous jää alle alkuperäisen ostajan tarjouksen, tällöin ostajan on korvattava kyseinen kauppahintojen erotus. Tämä korvaus kauppahintojen erotuksesta jaetaan kuten kauppahinta. Jollei jollekkin saatavalle kerry vähimmäismäärän suuruista jako-osaa, tällöin saatava jätetään huomioimatta jaossa. Vähimmäismäärä ei koske saatavaa, jolla on etuoikeus.

Velalliselle on ilmoitettava ulosmittauksesta tai myynnistä kertynyt määrä ja niistä vähennettävä täytäntöönpanokulujen ja ulosottomaksujen määrä. Velalliselle tulee ilmoittaa myös kullekkin saatavalle kohdennettu ja jäljellä oleva määrä eriteltynä saatavan osien mukaisesti sekä muut asiassa tarpeelliset tiedot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]