Minilex - Lakipuhelin

Ulosottoperuste ja saamistodistus osana ulosottohakemusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottohakemukseen on liitettävä ulosottoperuste alkuperäisenä tai viranomaisen antamana jäljennöksenä, jos hakija on saanut jäljennöksen toimituskirjana. Jos ulosottomies katsoo, ettei useampikertaisen perinnän vaaraa ole, voidaan täytäntöönpano toimittaa myös muun jäljennöksen tai telekopion perusteella. Vastaajaa on tarvittaessa kuultava. Jos hakija on edellämainittu tietojärjestelmähakija, saa hän toimittaa ulosottoperustetta koskevat tiedot sähköisenä viestinä, jos se sallitaan hallintoviraston antamassa luvassa.

Tuomiota, turvaamispäätöstä tai oikeusministeriön asetuksella säädettävää muuta ulosottoperustetta ei tarvitse liittää ulosottohakemukseen, jos asia on ollut jo aiemmin kyseisen ulosottoperusteen perusteella vireillä. Ulosottomiehellä on oikeus määrätä toisin ulosottoperusteen toimittamisesta.

Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty maksuvelvoite perustuu on liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös tavallinen velkakirja, jos täytäntöönpanon luotettavuus sitä edellyttää tai velallinen pyytää velkakirjan haltuun ottamista. Ulosottomies voi toimittaa täytäntöönpanon, vaikka alkuperäinen tavallinen velkakirja on kadonnut tai sitä ei muusta syystä voida liittää ulosottohakemukseen. Tällöin velallista on kuultava ennen täytäntöönpanoa.

Kun maksuvelvoite on täytetty, jää ulosottomiehen hallussa oleva saamistodiste ulosottomiehen haltuun, jollei velallinen pyydä sitä itselleen. Jos tavallinen velkakirja on jätetty hakijan haltuun, hakijan täytyy toimittaa se velalliselle sen jälkeen kun velkakirjan määrä on suoritettu. Ulosottomies saa tarvittaessa lykätä tilitystä hakijalle, kunnes velkakirja on toimitettu velalliselle.

Jos kysymyksessä on sähköisessä muodossa laadittu hakemus, johon kuuluu liitteenä kirjallinen ulosottoperuste tai saamistodiste, puuttuva asiakirja voidaan toimittaa jälkikäteen. Asiakirja toimitetaan asiasta vastaavalle ulosottomiehelle tai muulle paikalliselle viranomaiselle kolmen viikon kuluessa asian vireilletulosta. Jos asiakirja saapuu mainitun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin hakemusasiakirjat on palautettu hakijalle, ulosottoasia laitetaan vireille asiakirjan saapumispäivänä. Liitteessä on ilmoitettava mihin asiaan liite kuuluu. Ennen asiakirjan saapumista asiassa ei saa suorittaa muita kuin väliaikaistoimia. Väliaikaistoimella tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanon jatkumisen turvaamiseksi. Tällaisia toimia ovat ulosottomiehen oikeus ottaa haltuunsa velallisen omaisuutta. Ulosottomies voi myös antaa velalliselle tai sivulliselle kiellon luovuttaa omaisuutta, maksukiellon tai muun vastaavan kiellon sekä pyytää tarvittaessa merkinnän tekemistä rekisteriin tai järjestää omaisuuden vartoinnin.Väliaikaistoimella ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa velallisen tai sivullisen elinkeinoa tai toimeentuloa. Suoritetusta väliaikaistoimesta on ilmoitettava sille, jota kyseinen väliaikaistoimi koskee. Väliaikaistoimeen ei saa hakea muutosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]