Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto takaisinsaanti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaisinsaannilla tarkoitetaan ulosotossa velkojan oikeutta loukanneen oikeustoimen tai siihen vaikutuksiltaan rinnastettavan menettelyn, järjestelyn tai muun toimenpiteen peräyttämistä. Tällöin takaisinsaannilla palautetaan se alkutila, joka vallitsi ennen velkojaa loukkaavan oikeustoimen tapahtumista. Ulosottokaaren mukaisesti ulosoton hakija eli velkoja voi vaatia takaisinsaantia, joko kanteella tai väitteellä.

Ulosottoa hakeneen velkojan oikeutta loukkaava oikeustoimi voidaan takaisinsaantikanteen johdosta tuomioistuimen päätöksellä peräyttää. Ulosottomiehellä on velvollisuus informoida hakijaa, jos hän on saanut tietää sellaisen seikan, joka antaa aiheen takaisinsaantikanteen nostamiseen. Takaisinsaantikanne voidaan nostaa aikaisintaan sen jälkeen, kun ulosottoasia on tullut vireille. Viimeistään kanne on kuitenkin nostettava kuuden kuukauden kuluessa estetodistuksen päivämäärästä. Takaisinsaantikannetta ajavan ulosoton hakijan on toimitettava tuomioistuimelle ulosottomiehen lausunto ja ilmoitus vireilletulopäivästä, jos ulosottoasia on kannetta nostettaessa vireillä. Jos hakijan takaisinsaantikanne menestyy, niin sivullinen on velvollinen luovuttamaan peräytyneeksi määrätyn omaisuuden sekä tuomitun korvauksen, tuoton ja koron ulosottomiehelle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takaisinsaantiväitteellä ulosoton hakija voi vaatia oikeustoimen peräyttämistä täytäntöönpanoriidassa tai muussa oikeudenkäynnissä, jossa sivullinen vaatii oikeutta ulosmittauksen kohteeseen. Tällaisessa tapauksessa velkojan ei ole tarvinnut panna kannetta vireille, vaan hän osoittaa väitteen, joka kohdistuu sivullisen nostamaan kanteeseen.

Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa