Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja yhteinen tili

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottokaaren mukaan sivulliselle kuuluvaa omaisuutta ei saa ulosmitata. Sivullisella tarkoitetaan myös esimerkiksi velallisen avio- tai avopuolisoa. Jos puolisoilla on siis yhteinen tili, velallisen puolisolle kuuluvia varoja ei siis periaatteessa saa ulosmitata.

Tilanteessa on kuitenkin ongelmallista se, että voi olla vaikeaa osoittaa, kummalle puolisolle varat kuuluvat. Jos tili on esimerkiksi puolisoiden yhteinen taloustili, jolle tulee kummankin tuloja ja jolta maksetaan molempien menoja, varat ovat yleensä niin sekoittuneet, että omistusoikeuskysymyksiä on vaikea ratkaista. 

On siis suositeltavaa, että puolisoilla olisi omat tilit omia tulojaan varten. Pelkästään se, että rahat ovat sivullisen tilillä, ei kuitenkaan automaattisesti estä ulosottoa. Esimerkiksi aviopuolison tilille siirretyt varat voidaan ulosmitata, jos on todennäköistä, että rahat on siirretty vain ulosoton välttämiseksi. Lisäksi velkojan hakemuksesta oikeustoimi on mahdollista peräyttää tuomioistuimen päätöksellä, jos oikeustoimi loukkaa velkojan oikeutta.

Ulosottokaaressa asetetaan ulosottoprosessille joutuisuusvaatimus, jonka mukaan täytäntöönpanotoimet on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. Tämä johtaa väistämättä siihen, ettei ulosottomiehillä useinkaan ole mahdollista selvittää monimutkaisia omistuskysymyksiä. On siis mahdollista, että sivullisen omaisuutta ulosmitataan aiheettomasti. Laissa on kuitenkin taattu sivulliselle useita keinoja turvata oikeutensa.

Jos sivullinen kokee, että tämän oikeutta on loukattu, hän voi ensinnäkin pyytää ulosottomiestä oikaisemaan kyseisen toimen tai päätöksen. Tällainen itseoikaisu on mahdollista, jos toimi tai päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

Lisäksi sivullisen oikeutta koskeva asia on mahdollista käsitellä täytäntöönpanoriitana. Ulosottomiehen on osoitettava asia käsiteltäväksi täytäntöönpanoriitana, jos sivullisen väitteen tueksi on esitetty todennäköisiä perusteita ja ulosottoasia on tämän johdosta tullut epäselväksi, eikä selvitystä voida hankkia ulosottomenettelyssä. Kanne voidaan kuitenkin nostaa myös ilman ulosottomiehen osoitusta.

Ulosottomiehen tekemästä täytäntöönpanotoimesta tai päätöksestä voi myös tehdä valituksen. Valitusoikeus on kaikilla, joiden oikeutta toimi tai päätös koskee.

Jos siis yhteiseltä tililtä on ulosmitattu sivullisen varoja, tärkeintä on saattaa asia mahdollisimman pian ulosottomiehen tietoon. Lisäksi voi olla tarpeen ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]