Minilex - Lakipuhelin

Velallisen tietojenantovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasiassa velallinen on velvollinen totuudenmukaisesti ulosottomiehen kysyessä ilmoittamaan ulosottokaaressa säädetyt tiedot.

Velallisena oleva luonnollinen henkilö on itse tietojenantovelvollinen. Jos velalliselle on asetettu edunvalvoja, edunvalvoja on velvollinen antamaan tiedot siltä osin kuin velallisen omaisuutta on edunvalvojan hoidossa. Tietojenantovelvollinen on myös se, joka tosiasiassa on johtanut tai johtaa velallisen elinkeinotoimintaa tai muuten hoitaa tai on hoitanut velallisen omaisuutta. Kuolinpesän osalta tietojenatovelvollisuus on sillä, joka pitää pesää hallussaan. Jos pesä on osakkaiden yhteishallinnossa, jokainen pesänosakas on tietojenantovelvollinen.

Velallisena olevan yhteisön tai säätiön puolesta tietojenantovelvollisten henkilöiden piiri määräytyy ulosottokaaren tarkemman sääntelyn nojalla. Yhteisöjen toimielinten jäsenten tai muun vastaavan johdon lisäksi tiedonantovelvollisia ovat velallisen palveluksessa oleva ja velallisen tilintarkastaja.
Velallisen palveluksessa oleva, sekä yhteisön tai säätiön tilintarkastaja ovat velvollisia antamaan velallista koskevia tietoja, jos ulosottomies näitä tietoja heiltä tiedustelee. Tällöin tietojen täytyy olla välttämättömiä täytäntöönpanoa varten eikä niitä ole ollut muualta tai muulla tavoin saatavissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ulosottomies saa hankkia tietoja tietojenantovelvolliselta vapaamuotoisesti tai toimittamalla ulosottoselvityksen. Tietoja saa hankkia velallisen palveluksessa olevalta, sekä velallisen tilintarkastajalta vain erityisestä syystä. Jos palveluksessa oleva tai tilintarkastaja kieltäytyvät antamasta tietoja, ulosottomies saa velvoittaa kyseisen henkilön siihen heti tai määräajassa sakon uhalla.

Tietojenantovelvollista on ulosottoselvityksessä ja tarvittaessa myös vapaamuotoisesti tietoja hankittaessa muistutettava totuusvelvollisuudesta ja ilmoitettava, että väärän tiedon antamisesta tai tiedon salaamisesta saattaa seurata rangaistus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa