Minilex - Lakipuhelin

Yhteisesti omistetun omaisuuden ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto voidaan toimittaa yhteisesti omistetusta esineestä. Tällainen yhteisesti omistettu esine voidaan myös myydä ulosotossa. Lähtökohtaisesti yhdessä omistetusta omaisuudesta ulosmitataan velallisen osuus. Tiettyjen edellytysten täyttyessä koko yhteisomaisuusesine saadaan ulosmitata ja purkaa yhteisomistussuhde, jolloin ulosmittauksen vaikutukset kohdistuvat myös yhteisomistajaan. Yhteisomistuksessa oleva omaisuus ja siitä saatava velallisen osuus ulosmitataan, jos muuta sopivaa ulosmitattavaa omaisuutta ei ole. Ulosmittausjärjestyksen mukaan ensin ulosmitataan raha ja toistuvaistulo, sitten vasta irtain omaisuus ja kiinteä omaisuus. Viimeisellä sijalla on velallisen vakituinen asunto ja hänen toimeentuloaan varten käyttämät välineet. Jos velallisella ei ole muuta omaisuutta kuin yhteisesti omistettua omaisuutta, kuten yhteisesti omistettu auto tai asunto, kohdistuu ulosotto tällaiseen omaisuuteen. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt ovat usein yhteisomistuksessa, eli kahden tai useamman henkilön yhteisesti omistamia. Aviopuolisot tai yhdessä omaisuuden perineet ovat tavallisimpia yhteisomistajia. Yhteisomistus voi olla määräosaista, jossa jokaiselle yhteisomistajalle kuuluu tietty osa omaisuudesta, ja ne ovat saman suuruiset, jos muuta ei ole sovittu, tai sitten yhteisomistus voi olla jaotonta. Avioliittolain mukaan esine kuuluu puoliksi aviopuolisoille, jos omistussuhteista ei ole selvää tietoa. Kiinteän omaisuuden osalta lainhuuto kertoo kiinteistön omistajan, mutta avioliitossa yhteisen asunnon hankintahetken tarkoitukselle on annettu ratkaisevaa merkitystä, kun punnitaan, millä tavoin yhteinen asunto omistetaan.

Kun yhteisomistuksessa olevasta esineestä ulosmitataan velallisen osuus, muille osaomistajille on ilmoitettava ulosmittauksesta. Ulosmittaus kohdistuu velallisen osuuteen. Avioliittolain vallinnanrajoitus ei estä velallisen osuuden ulosmittausta. Jos koko esine joudutaan ulosmittaamaan, tarvitaan siihen yhteisomistajien suostumus.

Velallisen osuuden ulosmittaamiseksi osuus joudutaan joko erottamaan, omaisuus joudutaan jakamaan tai velallisen osuus myymään. Yhteisomistajalle ja velalliselle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi, jos joudutaan menettelemään jollain näistä tavoista. Ensisijaisesti pyritään erottamaan omaisuudesta velalliselle kuuluva osuus. Jos tämä ei ole mahdollista, voi ulosottomies hakea jakomenettelyä, esimerkiksi tilan halkomista. Jos jakaminen tai omaisuuden erottaminen ei ole mahdollista, on viimesijaisena keinona velallisen osuuden myynti. Omaisuuden jakaminen tai erottaminen fyysisesti ei ole mahdollista, jos yhteisesti omistettu omaisuus on esimerkiksi auto tai asunto-osakeyhtiön osakkeet. Ulosottomies voi käynnistää ulosottomenettelyssä yhteisomistuksen purkamismenettelyn, jolla yhteisomistussuhde puretaan, koko omaisuus myydään ja myynnistä saadut varat jaetaan yhteisomistajien kesken, jolloin velallisen osuus menee ulosottoon. Jos kaikki yhteisomistajat eivät anna suostumustaan esineen ulosottoon, tulee kolmen edellytyksen täyttyä, että ulosmittaus voidaan toimittaa suostumuksesta huolimatta. Koko esineen myynnin tulee tuottaa velallisen osuudelle suuremman kertymän kuin pelkästään velallisen osuuden myynnin, velkojan saatava ei tule kertymään pelkästään velallisen osuuden myynnistä ja ulosmittauksen merkitys ei tule olemaan suhteettoman suuri siitä yhteisomistajalle aiheutuvaan haittaan nähden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]