Minilex - Lakipuhelin

Ulosoton kesto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasia tulee vireille, kun ulosottohakemus saapuu paikalliselle ulosottoviranomaiselle tai ulosoton tietojärjestelmään, ja päättyy, kun ulosottomies tilittää kertyneet varat velkojalle. Jollei saatavalle ole kertynyt täyttä suoritusta, velallisen olinpaikasta ei ole tietoa, taikka jos maksuvelvoitteen täytäntöönpano päättyy muuhun esteeseen, hakijalle on annettava sitä koskeva todistus. Ulosottoasian vireilläolo päättyy tällöin estetodistuksen antamispäivänä. Esteperusteeseen päättyvä ulosottoasia voidaan hakijan pyynnöstä rekisteröidä kahdeksi vuodeksi niin kutsuttuun passiivirekisteriin, jonka johdosta tänä aikana ilmaantuvaan velallisen omaisuuteen voidaan kohdistaa ulosmittaustoimenpiteitä.

Ulosottoperuste, jossa velalliselle asetetaan maksuvelvoite, on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika on 20 vuotta, jos ulosottoperusteen mukainen velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun. Määräajan kulumista ei voida katkaista. Ulosottoperusteen määräaika lasketaan siitä, kun lopullinen ulosottoperuste on annettu, esimerkiksi siis 15 vuotta tuomioistuimen antamasta tuomioista, jolla velkaa koskeva maksuvelvollisuus on vahvistettu. Täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan määräajan umpeutuminen tarkoittaa saatavan lopullista vanhentumista, eikä saatavaa voida tällöin enää periä millään tavoin. Mikäli ennen määräajan päättymistä saatava on kuitenkin ulosmitattu velallisen omaisuudesta, voidaan saatavaa periä vielä tästä omaisuudesta, poikkeuksena palkka, eläke tai muu toistuvaistulo.

Velkojalla on oikeus nostaa tuomioistuimessa kanne velallista vastaan ja vaatia ulosottoperusteen määräajan jatkamista. Tuomioistuin voi määrätä määräajan jatkumaan 10 vuotta laskettuna alkuperäisen määräajan päättymisestä, jos velallinen on esimerkiksi lisännyt perusteettomasti velkojensa määrää tai selvästi sopimattomilla toimilla järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien vahingoksi, paitsi jos sitä voidaan pitää velallisen kannalta kohtuuttomana. Velkojan on nostettava määräajan jatkamista koskeva kanne viimeistään kahden vuoden kuluttua alkuperäisen määräajan päättymisestä.

 

Velan erääntymispäivästä laskettava lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta, mikäli ulosottoperustetta ei ole hankittu. Jos velkojana on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. Velan erääntymisestä laskettavaa vanhentumista ei oteta viran puolesta huomioon, vaan velallisen on vedottava siihen itse ja esitettävä erääntymisestä selvitys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]