Minilex - Lakipuhelin

Uhkasakon asettaminen, suuruus ja kohdistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisen antaman käskyn tai kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Kieltoa tai käskyä kutsutaan tässä tilanteessa päävelvoitteeksi. Ulosoton yhteydessä uhkasakko voidaan asettaa muun muassa vastaajan henkilökohtaisen tekemisvelvoitteen, ulosottoselvityksen tai sivullisen tiedonantovelvollisuuden tehostekksi.

Ulosottomies voi asettaa uhkasakon rahamäärältään kiinteänä tai siten, että uhkasakon suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan. Tällaista uhkasakkoa kutsutaan juoksevaksi uhkasakoksi. Juokseva uhkasakko asetetaan määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä, sekä lisäerä, jokaista päätöksessä ilmoitettua ajanjaksoa varten, jonka kuluessa ulosottomiehen päätöstä tai ulosottoperustetta ei ole noudatettu. Tällaista uhkasakkopäätöksessä ilmoitettua ajanjaksoa kutsutaan uhkasakkojaksoksi. Jos juokseva uhkasakko asetetaan kiellon rikkomisen varalta, lisäerä voidaan määrätä ajanjaksojen sijasta jokaisesta rikkomiskerrasta.

Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus sekä velvoitetun maksukyky ja muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat seikat.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Jos uhkasakko kohdistetaan useisiin asianosaisiin, jokaiselle on erikseen asetettava eri uhkasakko. Jos kielto, eli päävelvoite koskee yhteisöä tai säätiötä tällöin uhkasakko kohdistetaan joko yhteisöön tai säätiöön taikka sen päätösvaltaa käyttävään toimielimen jäseniin tai toimitusjohtajaan tai vastaavassa asemassa olevaan muuhun henkilöön.

Valtiota koskeva päävelvoite ja uhkasakko kohdistetaan valtioon tai viranomaiseen, jonka tehtävä on kyseisen valtion puolesta noudattaa päävelvoitetta ja jolla on oikeus käyttää valtion puhevaltaa asiassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa