Minilex - Lakipuhelin

Esteellisyyden toteaminen ulosottoasiassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ulosottomies ei saa ryhtyä täytäntöönpanoon ollessaan esteellinen, eikä jatkaa täytäntöönpanoa, jos hän myöhemmin tulee tai havaitsee itsensä esteelliseksi. Ulosottomiehellä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole oma-aloitteista velvollisuutta selvittää esteellisyysperusteiden olemassaoloa. Jos joku muu henkilö havaitsee ulosottomiehen esteelliseksi hän voi esittää esteellisyysväitteen. Esteellisyysväite on esitettävä heti, kun esteellisyysperuste on tullut väitteen esittäjän tietoon. Esteellisyysväite on perusteltava. Väitteen ratkaisee se viranomainen, joka määrää ulosottomiehelle sijaisen.

Jos esteellisyysväite hyväksytään, uuden esteettömän ulosottomiehen tulee jatkaa asian käsittelyä ja tarkastaa siihen mennessä tehdyt ulosottotoimet sekä suorittaa mahdollinen itseoikaisu, jos siihen on tarvetta. Jos esteellisyysväite on selvästi perusteeton, esteellisyysväitteen ratkaisee ulosottomies itse. Ulosottomiehen päätökseen, jossa esteellisyysväite hylätään , saa hakea muutosta vain samalla kun valitetaan suoritetusta täytäntöönpanotoimesta.

Sen jälkeen, kun ulosottomies on suorittanut täytäntöönpanotoimen, kyseisen toimen osalta ei voida ilman pätevää syytä vedota aiemmin tiedossa olleeseen seikkaan, joka koskee ulosottomiehen esteellisyyttä yhteisön, säätiön tai laitoksen luottamusasemassa toimimisen johdosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa