Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto lapsen elatuksen turvaamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasian vireille tulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että hakijalla on asiakirja, joka toimii ulosottoperusteena.

Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen sekä lapsen hoidon ja koulutuksen aiheuttamat kustannukset. Ensisijaisesti vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla.

Elatusapua koskeva sopimus tehdään kirjallisesti ja siitä tulee selvästi käydä ilmi lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot, lapselle maksettavan elatusavun määrä sekä se mistä ajankohdasta lähtien elatusapua on suoritettava ja milloin elatusavun suorittaminen päättyy. Sopimuksessa osoitetaan myös se, kenelle elatusapu on suoritettava. Elatusapua koskevan sopimuksen kirjoittaa se vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, sekä lapsen edustaja. Elatusavusta tehty sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen edustajalla on kotipaikka. Vahvistettu elatusapusopimus on ulosottokaaren mukainen ulosottoperuste.

Tuomioistuin voi vahvistaa elatusavun määrän ja sen suorittamistavan. Tuomioistuimen on vahvistettava elatusapu suoritettavaksi kanteen vireille panosta tai tuomiossa määrätystä tätä myöhäisemmästä ajankohdasta lukien. Tuomioistuin voi määrätä, että elatusapua on suoritettava kanteen vireille panoa aikaisemmasta ajankohdasta lukien, jos tähän on olemassa erityisen painavia syitä. Elatusapua voidaan kuitenkin määrätä suoritettavaksi enintään yhden kanteen vireille panoa edeltäneen vuoden ajalta. Tuomioistuimen elatusaputuomio on ulosottokaaren mukaan käypä ulosottoperuste.

Kun ulosottoperusteena on elatusapusopimus ja hakija on tämän perusteella hakenut täytäntöönpanoa, ulosottomies lähettää velalliselle maksukehoituksen. Jos velallinen ei maksa velkaansa maksukehoitukseen asetettuun määräpäivään mennessä, toimitetaan tällöin ulosmittaus. Jos velallinen pyytää maksuaikaa, ulosottomies saa erityisestä syystä myöntää velalliselle maksuajan, jos on todennäköistä, että velallinen maksaa saatavan maksuaikaa saatuaan. Maksuaikaa voidaan myöntää enintään kolme kuukautta maksukehotuksen määräpäivästä laskettuna. Kun perittävänä on lapsen elatusapu, ulosottomies ei saa ilman hakijan suostumusta myöntää maksuaikaa velalliselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]