Minilex - Lakipuhelin

Joutuisuusvaatimus ulosoton toimittamisessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ulosottoasian täytäntöönpanolle on ulosottokaaressa asetettu erilaisia menettelyyn liittyviä vaatimuksia, joiden katsotaan olevan sekä velallisen että velkojan oikeussuojan kannalta tarpeellisia. Eräs tällaisista menettelytapaan liittyvistä vaatimuksista on ulosoton toimittamisen joutuisuusvaatimukseksi ulosottokaaressa nimetty säännös.

Ulosottokaaren mukaan täytäntöönpanotoimitus sekä muut täytäntöönpanotoimet on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. Ulosoton täytäntöönpanoa saadaan kuitenkin lykätä, jos lykkäystä voidaan pitää vastaajan edun mukaisena, eikä lykkääminen aiheuta hakijalle vähäistä suurempaa haittaa. Jos täytäntöönpanotoimitukselle on säädetty määräaika,sitä tulee noudattaa.

Ulosoton täytäntöönpanotoimituksen joutuisuuden vaatimus on ulosottokaaressa kirjoitettu yleiseen muotoon siten, että se koskee varsinaisen laissa säädetyn yksityisoikeudellisen velvoitteen täytäntöönpanotoimituksen lisäksi myös muita täytäntöönpanotoimia, kuten turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa