Minilex - Lakipuhelin

Kiinnitetyn aluksen huutokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottokaari sisältää erityiset säännökset aluksen huutokaupasta. Aluksella tarkoitetaan laissa rekisteriin merkittyä alusta ja muuta aluskiinnityksen ja sen tuottaman panttioikeuden kohdetta (erityisesti aluskiinnityslaissa ja autokiinnityslaissa tarkoitetut kohteet). Rekisteriin merkitty alus voidaan aluksen omistajan antamalla kirjallisella suostumuksella kiinnittää rahamääräisen kirjallisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi merkitsemällä se rekisteriin.

Hakijalla on oikeus kieltää aluksen myynti, jollei hänen etuoikeussaatavansa peity. Määräävää on se hakijan tai hakijoiden etuoikeussaatavista, jolla on paras etuoikeus ja josta on aluksen myyntiin oikeuttava ulosottoperuste. Aluksen huutokaupassa alinta hyväksyttävää tarjousta ei määrätä.

Jos tarjousta ei hyväksytä hakijan kielto-oikeuden takia, järjestetään uusi huutokauppa tai vapaa myynti. Hakijalla on oikeus kieltää uuden huutokaupan tai vapaan myynnin järjestäminen. Jos hakija kieltää uuden huutokaupan tai vapaan myynnin järjestämisen tai alus ei mene muuten kaupaksi toisellakaan kerralla, tällöin ulosmittaus peruutetaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ostaja voi sopia velkojan kanssa, että kiinnitykseen perustuvan panttisaatavan pääoma siirtyy myyntipäivästä ostajan vastattavaksi kauppahinnan vähennyksenä. Saatava siirtyy ostajan henkilökohtaisesti vastattavaksi, jolleivat asianomaiset muuta sovi. Velallinen ei enää vastaa siirtyneestä saatavasta. Ostajan vastattavaksi ei voida siirtää riitaisia saatavia tai ehdollisia tai valvomattomia saatavia, eikä keskeneräisiä kirjauksia. Yhteiskiinnitykseen perustuva panttisaatava voi siirtyä vain, jos kaikki yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt on myyty yhdessä.

Panttioikeus ja muu oikeus myytyyn alukseen raukeaa huutokaupassa, jollei omaisuutta ole myyty oikeus säilyttäen tai saatavaa oteta vastattavaksi. Osuus alukseen myydään ehdolla, että koko alukseen kohdistuvat panttioikeudet pysyvät voimassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa