Minilex - Lakipuhelin

Asunnon ulosmittaaminen ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Missä vaiheessa velallisen asunto voidaan ulosmitata?

Ulosotossa velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee kokonaan maksetuksi. Ulosottokaaressa on selkeästi lueteltu, missä järjestyksessä velallisen omaisuutta tulee ulosmitata. Pääsäännön mukaan irtain omaisuus myydään ensiksi ja vasta tämän jälkeen aletaan myydä kiinteää omaisuutta. Ulosottokaaren mukaan viimeisenä ulosotossa ulosmitataan velallisen omaisuus, jota hän käyttää vakituisena asuntonaan tai välttämätöntä toimeentuloaan varten. Asunnon arvolla ei ole ulosmittauksessa väliä. Jos velallinen omistaa esimerkiksi yhden kesämökin ja yhden asunnon, jossa hän asuu vakituisesti, ulosmittausjärjestyksen mukaisesti ensiksi ulosmitataan kesämökki ja vasta tämän jälkeen viimesijaisena keinona ulosmittaus kohdistetaan asuntoon, jota velallinen käyttää vakituisena asuntonaan.

Velallisen vakituisena asuntonaan käyttämää asuntoa suojellaan siis ulosotossa viimeiseen asti. Jos esimerkiksi velallinen omistaa kaksi asuntoa, yhdessä asunnossa asuu vuokralainen ja toinen asunto on velallisen vakituinen asunto, ensiksi ulosmitataan asunto, joka on annettu vuokralle ja vasta viimesijaisena keinona ulosmitataan sellainen velallisen asunto, jota velallinen käyttää vakituisena asuntonaan. Pääsääntö siis on, että kaikki muu velallisen omaisuus ulosmitataan ennen velallisen vakituista asuntoa. Tästä ulosmittausjärjestyksestä voidaan kuitenkin poiketa velallisen itsensä suostumuksella.

Tavallisesti kaikki ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi omaisuuden myynnillä. Myyntiä ei kuitenkaan ole joka tapauksessa välttämätöntä suorittaa, vaan ulosmitattu omaisuus, tässä yhteydessä asunto, voidaan asettaa maksusuunnitelman vakuudeksi, jolloin myynti toimitetaan vain, jos velallinen ei maksa velkaansa maksusuunnitelman mukaisesti. Jos velka maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti määräajassa, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Lisäksi on säädetty poikkeamisesta ulosmittausjärjestykseen, jonka mukaan ilman velallisen antamaa suostumusta tarvitaan painava syy, jotta velallisen vakituinen asunto saadaan ulosmitata ennen muuta omaisuutta. Painavana syynä asunnon ulosmittaamiselle ilman velallisen suostumusta voi olla esimerkiksi sivulliselle aiheutuva haitta muun omaisuuden ulosmittaamisesta. Velallisen vakituista asuntoa suojaava säännös koskee myös sellaisia tilanteita, joissa hakijalla eli velkojalla on vakuusoikeus asuntoon. Tässä tilanteessa saattaa tosin olla kyseessä painava syy ulosmitata asunto ennen muuta omaisuutta.

Kuinka toimitaan, kun asunto on yhteisomistuksessa?

Usein asunto omistetaan aviopuolison tai avopuolison kanssa yhdessä. Myös tällaiseen yhteisesti omistettuun asuntoon voidaan kohdistaa ulosottotoimia ja se voidaan tietyin edellytyksin ulosmitata kokonaisuudessaan. Jos vakituisena käytetty asunto omistetaan yhteisesti toisen kanssa, tarvitaan kyseisen yhteisomistajan suostumus asunnon myyntiin. Ulosottomiehellä on kuitenkin oikeus käynnistää tarvittaessa yhteisomistuksen purkamismenettely, joka on yhtä vahva oikeus kuin yhteisomistajan itse käynnistämä yhteisomistuksen purkamismenettely. Yhteisomistajalla on lain mukaan ehdoton oikeus saada yhteisomistussuhde puretuksi. Tosin ennen yhteisesti omistetun asunnon myyntiä yhteisomistajalle varataan tilaisuus lunastaa velallisomistajan osuus. Mikäli yhteisomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan, yhteisesti omistettu asunto myydään ja yhteisomistajalle palautetaan hänen osuutensa mukainen määrä myyntihinnasta.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Ulosmittausjärjestys kertoo, missä järjestyksessä omaisuutta ulosmitataan. Ulosmittausjärjestyksestä voidaan tietyin edellytyksin poiketa.

- Sovitulla maksusuunnitelmalla voi välttyä ulosmitatun asunnon myymiseltä.

Varoitukset

- Yhteisesti omistettu asunto voidaan ulosmitata, vaikka toinen yhteisomistaja ei olisikaan velallinen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]