Minilex - Lakipuhelin

Yleinen takaisinsaantiperuste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimi peräytyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi. Peräytymisen edellytyksenä tällöin on, että velallinen oli oikeustointa tehdessä maksukyvytön tai että oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Jos peräytettävä on lahja, lahjaluontoinen sopimus tai ositus, peräytymisen edellytyksenä on kuitenkin, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi osaltaan johti ylivelkaisuuteen. Lisäksi edellytetään, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudelliselle oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton. Tällaista takaisinsaantiperustetta kutsutaan yleiseksi takaisinsaantiperusteeksi. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan tilaa, jossa velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Ylivelkaisuudella taasen tarkoitetaan sitä, että velallisen velat ovat suuremmat kuin hänen varansa.

Jos oikeustoimessa on ollut osapuolena velallisen läheinen tämän katsotaan tienneen maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta tai niihin johtamisesta oikeustointa tehdessä. Tämä olettamus voidaan kuitenkin katsoa olevan toisin, jos saatetaan todennäköiseksi, ettei läheinen tiennyt vallitsevasta tilasta tai ettei hänen olisi pitänytkään tietää niistä. Läheisellä tässä tarkoitetaan velallisen puolisoa, velallisen tai puolison vanhempaa, isovanhempaa tai lasta taikka lapsenlasta, sisarusta,veli-ja sisarpuolta ja tällaisen henkilön puolisoa sekä velalliselle muuta erityisen läheistä henkilöä. Toistensa läheisinä pidetään myös yksityistä elinkeinonharjoittajaa, yhtiötä, muuta yhteisöä tai säätiötä, sekä sitä, jolla on yksin tai yhdessä läheisensä kanssa osakkuuden tai siihen rinnastettavan taloudellisen seikan perusteella olennainen etujen yhteys elinkeinonharjoittajan, säätiön tai yhteisön kanssa.

Läheisenä pidetään sitä, jolla on johtavan aseman perusteella olennainen vaikutusvalta yksityisen elinkeinoharjoittajan, yhteisön tai säätiön toiminnassa sekä niitä henkilöitä, jotka ovat läheisiä sellaisille henkilöille, joilla on yksin tai yhdessä läheisensä kanssa osakkuuden tai siihen rinnastettavan taloudellisen seikan perusteella olennainen etujen yhteys elinkeinonharjoittajan, säätiön tai yhteisön kanssa tai vastaavasti henkilöä, joka on läheinen henkilölle,joka on johtavassa asemansa perusteella vaikutusvaltainen yksityisen elinkeinonharjoittajan, yhteisön tai säätiön toiminnassa. Tällaisella läheisyyssuhteella ei kuitenkaan ole merkitystä, jos saatetaan todennäköiseksi, ettei läheisyydellä ollut merkitystä oikeustoimeen.

Jos oikeustoimi on tehty aiemmin kuin viisi vuotta ennen määräpäivää, se peräytyy ainoastaan, jos velallisen läheinen on ollut siinä osapuolena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]