Minilex - Lakipuhelin

Tilitys osana ulosottoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto tarkoittaa laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Kyse on rahasaatavan perinnästä. Tällaisia rahasaatavia voi olla tietyt julkisoikeudelliset saatavat, kuten esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut, tai rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, joita ovat muun muassa sakot ja rikesakot. Näitä rahasaatavia voidaan ulosmitata henkilön omaisuudesta, jos hän ei vapaaehtoisesti niitä maksa. Velallisen omaisuutta voidaan ulosmitata voidaan niin paljon, kun tarvitaan velkojen takaisinmaksuun. Huomioitavaa tosin on se, että tietty suojaosuus on aina jätettävä velalliselle. Tilitys osana ulosottoa tarkoittaa sitä, että ulosmitattujen varojen avulla maksetaan velkojille heidän saataviaan. Tilitys tapahtuu silloin, kun ulosottoperuste on lainvoimainen. Ilman lainvoimaakin voidaan kerätyt varat tilittää, mikäli laista löytyy siihen perusteita.

Ulosottoperusteen tulee olla lainvoimainen, jotta kertyneet varat saadaan tilittää. Tilityksessä siis saadaan siirtää varat velkojalle, jos ulosottoperuste on lainvoimainen. Jos ulosottoperuste ei ole siis vielä lainvoimainen, kertyneet varat saadaan tilittää vain vakuutta vastaan. Vakuutta ei tarvita, jos laissa on säädetty määrätynlaisesta ulosottoperusteesta tai ulosottoperuste tietyssä asiassa voidaan panna täytäntöön samalla tavalla kuin lainvoimainen tuomio tai  kun muutoksenhakuprosessi on käynnissä. 

Saataville kohdennetut varat tilitetään viikoittain hakijalle. Tämä ainoastaan silloin, kun tilittämiselle ei ole mitään estettä. Tilitys tulee keskeyttää muun muassa silloin, kun

- asianosainen hakee tai ilmoittaa hakevansa muutosta toimeen ja tämä muutoksenhaku vaikuttaa jakoon tai tilitykseen,

- sivullinen väittää, että ulosmittaus loukkaa hänen oikeuttaan,

- ostaja vaatii hinnanalennusta tai kaupan kumoamista; tai

- ulosottomies havaitsee, että tilitys tekisi tyhjäksi sellaisen henkilön oikeuden muutoksenhakuun, joka ilmeisesti on tietämätön oikeuksiinsa vaikuttavasta täytäntöönpanotoimesta.

Tilitystä voidaan kuitenkin jatkaa, jos asianosaisella ei ole oikeutta hakea muutosta tai asianosaisen väite tai vaatimus on selvästi perusteeton. Vaikka tilitys on keskeytetty, voidaan kuitenkin varat tilittää vakuutta vastaan. Ulosottoviranomainen saa edellyttää kirjallista keskeyttämisvaatimusta, jos olosuhteet huomioon ottaen sitä vaatii.

Tilitys on keskeytettävä kolmeksi viikoksi keskeyttämisvaatimuksen esittämisestä tai ulosottomiehen päätöksestä keskeyttää tilitys. Jälkimmäinen tilanne tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa asianosainen ei tiedä oikeutensa loukkauksesta. Mikäli keskeytykseen liittyy erityisiä syitä tai olosuhteita, voidaan keskeytys määrätä kestämään pidemmän aikaan kuin kolme viikkoa. Asianomaiselle on ilmoitettava viimeinen keskeytyksen voimassaolopäivä.

Tilitetyistä varoista annetaan hakijalle saatavakohtainen erittely. Hakijan ilmoittamalle tilille siirretään varat ulosottomiehen virkavarojentililtä tilisiirtona. Jos hakija ei ole ilmoittanut tiliä, tilitetään varat hakijan tilitysosoitteeseen. Jos ei ole tiedossa edes tilitysosoitetta, säilytetään varoja tietyn aikaa ja varat tilitetään muun muassa valtiolle. Valtiolle voidaan tilittää varoja, jotka ovat vähäisiä määrältään, enintään kuitenkin 10 euroa.  

Jos vainajan velasta on toimitettu ulosmittaus, ei varoja saada tilittää ennen kuin kuukausi on kulunut perunkirjoituksesta tai kuolinpesän omaisuus on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, ennen kuin velkojen maksusta on tehty sopimus pesänselvittäjän ja velkojien kanssa, tai pesänselvittäjä on antanut päätöksen, joka on lainvoimainen. Jos velkojalla oli panttioikeus ulosmitattuun omaisuuteen tai kuolinpesän hallinto suostuu tilitykseen, saadaan tilitys toimittaa. Kuolinpesästäkin saadaan vakuutta vastaan tilittää varat, jos annetaan vakuus ja pesänomaisuus on ulosmitattu, eikä perinnönjako ole tullut lainvoimaiseksi tai muuten lopulliseksi. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Tilitys on ulosmitatun varan siirtämistä velalliselta velkojalle. Velkoja saa näin saatavalleen vastaavan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]