Minilex - Lakipuhelin

Sivullisen tietojenantovelvollisuus ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottomiehellä on oikeus salassapitosäännösten estämättä maksutta saada tiedot, asiakirjat ja aineistot, jos ne ovat yksittäisessä ulosottoasiassa välttämättömiä täytäntöönpanoa varten. Tietojen välttämättömyyden arvoi ulosottomies. Ulosottovelalliseen liittyvien arkaluontoisten henkilötietojen luovuttamista tulee kuitenkin, sosiaalihuollon etuuksia koskevia tietoja lukuun ottamatta, välttää. Myös muun viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta säädetään ulosottokaaressa.

Ulosottokaaressa on erikseen säädetty sellaisista tiedoista, joita sivullisen on ulosottomiehen kysyessä ilmoitettava. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tieto siitä, onko sivullisella velalliselle kuuluvaa omaisuutta hallussaan tai muutoin määräysvallassaan sekä velallisen saamaa tuloa ja luontoisetuja koskevat tiedot, työaikaa koskevat tiedot, tulon maksamisen perusteet sekä velallisen yhteystiedot, jotka sivullisella on tiedossaan työnantajana tai tulon maksajana.

Sivullinen on velvollinen ulosottomiehen kehotuksesta esittämään laissa tarkoitettua sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa seikkaa koskevan sopimus- tai muun asiakirjan sekä siihen välittömästi liittyvän muun aineiston. Ulosottomiehellä on oikeus ottaa tällaisesta asiakirjasta ja aineistosta jäljennös. Luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitos ei saa muulle kuin viranomaiselle ilmaista, onko ulosottomies tehnyt laissa tarkoitetun tiedustelun sivulliselta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »