Minilex - Lakipuhelin

Eurooppalaiset ulosottoperusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eurooppalaisia ulosottoperusteita ovat: TEE-asetuksen mukainen eurooppalainen täytäntöönpanoperuste, EMM-asetuksen mukainen eurooppalainen maksamismääräys ja EVV-asetuksen mukainen eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettu tuomio. Perusteiden antamisesta, täytäntöönpanokelpoisuudesta ja menettelystä täytäntöönpanossa säädetään itsenäisesti kussakin asetuksessa. Nämä perusteet ovat käytettävissä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, paitsi Tanskassa.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste koskee siviili- ja kauppaoikeudellisia rahamääräisiä ja riitauttamattomia vaatimuksia. Menettelyssä jäsenvaltion tuomioistuimen antama tuomio vahvistetaan eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, jonka jälkeen se on täytäntöönpanokelpoinen muissa jäsenvaltioissa. Peruste on automaattisesti täytäntöönpanokelpoinen muissa jäsenmaissa, eli vahvistettua tuomiota ei tarvitse käsitellä toisessa valtiossa tuomion vahvistamismenettelyssä, vaan täytäntöönpanoa voi hakea suoraan vahvistetun tuomion perusteella.

Eurooppalainen maksumääräys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Eurooppalainen maksumääräys on tarkoitettu olemaan mahdollisimman yksinkertainen, nopea ja kustannuksiltaan edullinen tapa rajat ylittävien rahasaatavien perintään. Menettelystä säädetään Suomen lainsäädännössä eurooppalaisesta maksumääräysmenettelystä annetussa laissa. Menettelyn kautta velkoja saa kotimaansa tuomioistuimesta täytäntöönpanokelpoisen tuomion, jota ei tarvitse muissa EU-maissa enää vahvistaa, vaan täytäntöönpanon voi aloittaa heti. Maksumääräystä voidaan käyttää vain rajat ylittävissä tilanteissa, eli tilanteissa, jossa vähintään yhdellä asianosaisella on koti- tai vakituinen asuinpaikka muussa jäsenmaassa kuin asian käsittelymaassa. Maksumääräysmenettely soveltuu vain riidattomien asioiden käsittelyyn, mikäli vastaaja vastustaa maksumääräystä asia siirretään normaaliin riita-asian käsittelyyn.

Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely

Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettelyä voidaan soveltaa tapauksiin, joissa on liityntä ainakin kahteen EU-jäsenvaltioon. Menettelyn avulla kantaja voi hakea kansainvälisiä saataviaan myös riitaisissa tapauksissa, joissa vaatimukset ovat enimmillään 2000 euroa, ilman oikeudenkäyntikuluja tai korkoja. Vähäisten vaatimusten menettelyä haetaan vakiolomakkeella, joka toimitetaan tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.  Suomalaista ulosottoa varten ulkomailla saatu tuomio on käännettävä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jotta tuomio on suoraan täytäntöönpanokelpoinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa