Minilex - Lakipuhelin

Ulosottomaksu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto on vahvasti viranomaistoimintaa. Ulosottoon liittyy kuitenkin erilaisia maksuja. Maksut voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään. Ensinnäkin maksuja voi kertyä asiakohtaisista täytäntöönpanokuluista. Toiseksi maksuja kertyy ulosottotoimen yleisistä kustannuksista. Kolmanneksi maksuja syntyy oikeudenkäyntikuluina ulosottovalituksesta ja täytäntöönpanoriidoista.

 

Asiakohtaiset kulut

Asiakohtaisia kuluja ovat sellaiset kulut, jotka syntyvät täytäntöönpanotoimista tietyssä ulosottoasiassa. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi kuljetus- ja myyntikulut. Kulut ovat siis sellaisia, joita maksetaan ulkopuoliselle heidän suorittamastaan palvelusta ulosottoasiassa. Tällaiset kulut peritään asianosaisilta ulosottomiehen päätöksellä. Kulujen korvaamiseen ei tarvita erillistä ulosottoperustetta. Asiakohtaiset kulut ovat siis sellaisia, joita ei voida lukea yleisiin ulosottolaitoksen kustannuksiin.

 

Yleiset kustannukset - ulosottomaksut

Yleiset kustannukset ovat niitä menoja, joilla katetaan ulosoton toimintamenoja. Yleisiksi toimintamenoiksi katsotaan sellaiset menot, joita syntyy esimerkiksi toimitilojen vuokrasta ja henkilöstön palkoista. Yleiset menot katetaan osittain ulosottomaksuilla. Ulosottomaksuja peritään asianosaisilta.

Ulosottomaksuja peritään siis ulosottoviranomaisten täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä muista suoritteista. Ulosottomaksuja ovat taulukkomaksu, käsittelymaksu, myyntimaksu, tilitysmaksu, täytäntöönpanomaksu ja valvonnan myöhästymismaksu.

Rahasaatavan perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksu kulloinkin peritystä suorituksesta tai lyhennyksestä. Taulukkomaksun suuruus määräytyy suorituksen tai lyhennyksen määrän mukaan.

Jos täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksu. Käsittelymaksu on 10 euroa tavallisessa ulosotossa ja 5 euroa suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi (passiivirekisteröinti), hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 10 euroa asialta.

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksua. Tilitysmaksu on 1,45% tilitettävästä rahamäärästä, mutta kuitenkin enintään 500 euroa tilityskerralta.
 

 

Poikkeukset ulosottomaksusta

Ulosottomaksua ei peritä rangaistuksen, menettämisseuraamuksen, uhkasakon tai elatusavun ulosotossa. Oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset on vapautettu kokonaan ulosottomaksuista. 

 

Oikeudenkäyntikulut

Ulosottovalitukseen ja täytäntöönpanoriitoihin liittyy oikeudenkäyntikuluja. Niistä säädetään tarkemmin ulosottokaaressa. Tietyin edellytyksin kulut voidaan korvata valtion varoista.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Myyntimaksua peritään ulosmitatun kiinteistön, määräalan, alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupasta.

- Velkojan on suoritettava valvonnan myöhästymismaksu, jollei hän valvo kiinnitykseen perustuvaa panttisaatavaansa asianosaiskeskustelussa.

- Täytäntöönpanomaksua peritään muusta kuin rahasaatavan täytäntöönpanosta. Maksu peritään velalliselta täytäntöönpanon yhteydessä. Jollei maksua saada perittyä velalliselta, niin se peritään hakijalta. Maksu peritään esimerkiksi häätöjen täytäntöönpanosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]