Minilex - Lakipuhelin

Vastaajalle annettavat ilmoitukset ulosottoasiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoasian vastaajalle on viipymättä annettava vireilletuloilmoitus, kun ulosottohakemus on saapunut vastaavalle ulosottomiehelle. Jos vastaajan olinpaikkaa ei ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpanoa, vireilletuloilmoitusta ei tarvitse antaa. Vireilletuloilmoituksen sisällöstä säädetään yksityiskohtaisesti ulosottokaaresta. Vireilletuloilmoituksesta tulee käydä ilmi muun muassa vireilletulopäivä ja tarpeelliset asianhallintatiedot, vastaava kihlakunnanulosottomies, velallisen lain mukainen oikeus estää vakuuden asettamisella täytäntöönpano, maksukehotus, muuttokehotus tai muu ulosottoperusteessa asetettua velvoitetta koskeva noudattamiskehotus sekä yhteydenottokehotus ja tilaisuus tulla kuulluksi. Vireilletuloilmoitukseen tulee liittää kaikki mahdolliset tarpeelliseksi katsotut muut ilmoitukset.

Velalliselle täytyy pääsääntöisesti antaa ennakkoilmoitus ennen ulosoton toimittamista. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vireilletuloilmoitus on annettu eikä kysymys ole toistuvaistulon ulosmittauksesta tai jos velallinen on ulosmittaustoimituksessa läsnä. Ilmoitusta ei tarvitse antaa myöskään, jos velallisen olinpaikkaa ei ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpanoa. Ennakkoilmoituksessa velallinen on samalla kutsuttava toimitukseen, paitsi jos ulosmittaustoimitus pidetään ulosottomiehen virkahuoneessa tai toimituksen aikaa tai paikkaa ei voida ennakolta määrätä.

Jäljennös ulosmittaustoimituksen pöytäkirjasta on annettava toimituksessa, jos asianosainen sitä pyytää. Ulosmittaustoimituksessa tehdystä päätöksestä on toimitettava päätösasiakirjan jäljennös tai sitä vastaavat tiedot sisältävä jälki-ilmoitus asianosaisille ja sivulliselle, jonka oikeutta päätöksen havaitaan koskevan. Näin toimitaan, jollei päätösasiakirjan jäljennöstä ole annettu toimituksessa. Ulosmittauspäätöksestä ilmoitetaan hakijalle, jos sitä voidaan pitää tarpeellisena. Muusta kuin toimituksessa tehdystä päätöksestä tai toimesta annetaan jälkikäteen ilmoitus kun kirjallinen perusteltu päätös on tehty väitteen tai vaatimuksen johdosta taikka jos ulosottomies muutoin pitää sellaista ilmoitusta tarpeellisena. Jos velalliselle ei ole annettu vireilletuloilmoitusta eikä ennakkoilmoitusta, hänelle tulee jälki-ilmoituksen yhteydessä tai muuten jälkikäteen varattava tilaisuus osoittaa muuta omaisuuttaan ulosmitattavaksi tai asettaa mahdollinen vakuus. Jälki-ilmoitus tulee toimittaa viipymättä siten, että asianosainen saa tilaisuuden mahdollisimman varhaisessa täytäntöönpanon vaiheessa pyytää tuomioistuimelta keskeytysmääräystä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »