Minilex - Lakipuhelin

Velallisen suojaosuus palkan ulosmittauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun velalliselta ulosmitataan hänen säännöllistä palkkaansa, on hänen ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseksi säädetty suojaosuudesta. Suojaosuus tarkoittaa rahamäärää, joka velalliselle itselleen on aina vähintään jätettävä, ulosmitattiin hänen palkastaan minkälainen summa tahansa. Suojaosuus koskee vain toistuvaistulon ulosmittausta. Muut, kertaluonteiset tulot eivät kuulu suojaosuuden piiriin, ja ne voidaan ulosmitata lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan. Mikäli velallinen saa osan palkastaan muuna kuin rahana, näiden etujen arvo lasketaan mukaan palkkaan määrättäessä suojaosuutta. Palkasta ulosmitattava määrä lasketaan kaavamaisesti, joten todelliset elinkustannukset eivät vaikuta suojaosuuden määrään.

Suojaosuus lasketaan aina päivää kohden, ja tietty rahasumma yhtä henkilöä kohden. Velallisen itsensä lisäksi suojaosuuteen lasketaan mukaan sellaiset henkilöt, jotka ovat velallisen elatuksen varassa. Puoliso ja alaikäiset lapset, joiden tulot eivät ylitä velallisen suojaosuuden määrää, lasketaan mukaan suojaosuuteen. Puolisoksi katsotaan velallisen kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilö. Lapsista suojaosuuteen lasketaan mukaan sellaiset alaikäiset lapset, jotka asuvat velallisen kanssa samassa taloudessa. Velallisen lapset, jotka eivät asu velallisen luona, eivät kuulu suojaosuuden laskentaan, vaikka velallinen maksaisi elatusapua heille. Jos velallinen maksaa elatusapua, hän voi pyytää ulosottomieheltä helpotusta ulosmitattavaan määrään.

Suojaosuus lasketaan jokaiselle päivälle seuraavaan palkanmaksupäivään saakka. Suojaosuuden laskennassa kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää. Ulosmitattaessa palkkaa määrätään ulosmittaus ja suojaosuus aina nettotuloista.

Mikäli velallisen tulot eivät ylitä suojaosuuden vähintä määrää, ei hänen palkastaan luonnollisestikaan ulosmitata mitään. Mikäli velallisen palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa hänen suojaosuutensa, jätetään hänelle suojaosuuden lisäksi yksi kolmasosa suojaosuuden ylittävästä palkasta. Jos velallisen palkka on yli kaksi kertaa suojaosuuden, mutta enintään neljä kertaa suojaosuuden suuruinen, jätetään hänelle kaksi kolmasosaa hänen ansaitsemastaan palkasta. Jos palkka ylittää nelinkertaisesti suojaosuuden, vaihtelee velalliselle ulosmittauksessa jätettävä määrä vuosittain tarkistettavien taulukoiden mukaan kahden kolmasosan ja puolen välillä. Yksilöllisesti myönnettävistä helpotuksista ja tulopohjien erilaisuudesta johtuen ulosmitattavat summat voivat vaihdella, ja ulosottomies tekeekin aina laskelmat ulosmitattavasta määrästä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa