Minilex - Lakipuhelin

Velallisen suojaosuus palkan ulosmittauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun velalliselta ulosmitataan hänen säännöllistä palkkaansa, on hänen ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseksi säädetty suojaosuudesta. Suojaosuus tarkoittaa rahamäärää, joka velalliselle itselleen on aina vähintään jätettävä, ulosmitattiin hänen palkastaan minkälainen summa tahansa. Suojaosuus koskee vain toistuvaistulon ulosmittausta. Toistuvaistuloksi on vakiintuneesti katsottu esimerkiksi eläke tai palkka. Muut, kertaluonteiset tulot eivät kuulu suojaosuuden piiriin, ja ne voidaan ulosmitata lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan. Mikäli velallinen saa osan palkastaan muuna kuin rahana, näiden etujen arvo lasketaan mukaan palkkaan määrättäessä suojaosuutta. Palkasta ulosmitattava määrä lasketaan kaavamaisesti, joten todelliset elinkustannukset eivät vaikuta suojaosuuden määrään. Suojaosuuden määrä vaihtelee kansaneläkeindeksin mukaan.

 

Kuinka suojaosuus lasketaan?

Suojaosuus lasketaan aina päivää kohden, ja tietty rahasumma yhtä henkilöä kohden. Velallisen itsensä lisäksi suojaosuuteen lasketaan mukaan sellaiset henkilöt, jotka ovat velallisen elatuksen varassa. Puoliso ja alaikäiset lapset, joiden tulot eivät ylitä velallisen suojaosuuden määrää, lasketaan mukaan suojaosuuteen. Puolisoksi katsotaan velallisen kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilö. Lapsista suojaosuuteen lasketaan mukaan sellaiset alaikäiset lapset, jotka asuvat velallisen kanssa samassa taloudessa. Velallisen lapset, jotka eivät asu velallisen luona, eivät kuulu suojaosuuden laskentaan, vaikka velallinen maksaisi elatusapua heille. Jos velallinen maksaa elatusapua, hän voi pyytää ulosottomieheltä helpotusta ulosmitattavaan määrään.

Velalliselle jätettävän suojaosuuden määrä vuoden 2017 alusta alkaen on 22,41 euroa päivässä velallisen itsensä osalta sekä 8,04 euroa jokaisen velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta. Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukausittain, päivien lukumäärä on tällöin 30. Esimerkiksi jos velallisen elatuksen varassa on kaksi lasta, suojaosuuden määrä kuukaudessa on 672,30 + 241,2 + 241,2 = 1154,7 euroa. Ulosoton jälkeenkin velalliselle on siis jäätävä palkasta 1154,7 euroa.

Suojaosuus lasketaan jokaiselle päivälle seuraavaan palkanmaksupäivään saakka. Suojaosuuden laskennassa kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää. Ulosmitattaessa palkkaa määrätään ulosmittaus ja suojaosuus aina nettotuloista.

Mikäli velallisen tulot eivät ylitä suojaosuuden vähintä määrää, ei hänen palkastaan luonnollisestikaan ulosmitata mitään. Mikäli velallisen palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa hänen suojaosuutensa, jätetään hänelle suojaosuuden lisäksi yksi kolmasosa suojaosuuden ylittävästä palkasta. Jos velallisen palkka on yli kaksi kertaa suojaosuuden, mutta enintään neljä kertaa suojaosuuden suuruinen, jätetään hänelle kaksi kolmasosaa hänen ansaitsemastaan palkasta. Jos palkka ylittää nelinkertaisesti suojaosuuden, vaihtelee velalliselle ulosmittauksessa jätettävä määrä vuosittain tarkistettavien taulukoiden mukaan kahden kolmasosan ja puolen välillä. Yksilöllisesti myönnettävistä helpotuksista ja tulopohjien erilaisuudesta johtuen ulosmitattavat summat voivat vaihdella, ja ulosottomies tekeekin aina laskelmat ulosmitattavasta määrästä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]