Minilex - Lakipuhelin

Helpotukset palkan ulosmittauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palkan ulosmittaamiseen on säädetty helpotuksia, jotta ulosmittauksen lopputulos ei pääsisi vaikeuttamaan liiaksi yksittäisen velallisen toimeentuloa. Myönnettäviä helpotuksia on kolmenlaisia.

Ensimmäiseksi ulosmitattavaa määrää voidaan pienentää tilapäisesti tai toistaiseksi, jos edellytykset ovat olemassa. Ulosmitattavaa määrää voidaan pienentää, mikäli velallisen maksukyky on olennaisesti heikentynyt. Ulosottokaaressa maksukyvyn huononemiseen johtavista perusteista on mainittu erityisesti sairaus ja työttömyys. Tulojen pudotessa tulee säännönmukaiseen ulosmitattavaan määrään myöntää pienennys ainakin siksi aikaa, kun maksukyvyn huononeminen kestää. Pienennystä ulosmitattavaan määrään voidaan antaa myös erityisen korkeiden tulonhankkimiskulujen vuoksi. Ulosmitattavaan määrään voidaan myöntää pienennystä myös, jos velallinen maksaa muualla asuvalle alaikäiselle lapselleen elatusapua, ja tämä elatusapu vaikuttaa hänen maksukykyynsä.

Ulosmittauksen aloitusta voidaan myös lykätä. Tilanteessa, jossa velallinen työllistyy pitkän työttömyysjakson jälkeen, on pidetty kohtuuttomana heti ulosmitata hänen palkkansa. Tätä helpotusta ei kuitenkaan myönnetä, jos se vaarantaa ulosoton hakijan maksunsaantia olennaisesti. Enintään helpotusta voidaan myöntää neljä kuukautta. Lykkäystä aloitukseen ei yleensä myönnetä, jos ulosotossa peritään elatusapua.

Ulosmittauksen jatkuttua pitkään, velallisen taloudellista tilannetta on pyritty helpottamaan myös vapaakuukausien myöntämisellä. Vapaakuukautena velallinen saa kokonaisuudessaan pitää ansaitsemansa palkan. Vapaakuukausia voidaan myöntää, kun ulosmittaus on jatkunut yli 12 kuukautta. Vapaakuukausia voidaan myöntää silloin, kun kysymys on tulorajaulosmittauksesta, eli kun velallisen nettopalkka ylittää vähintään kaksi kertaa suojaosuuden. Vapaakuukausi voidaan antaa myös erityisestä syystä, kun velallisella on kertaluontoinen suurempi menoerä. Vapaakuukausia myönnetään vain painavasta syystä, silloin kun ulosmittauksessa peritään elatusapua. Vapaakuukausia voi saada enintään kolme kahdentoista kuukauden mittaisella ulosmittausjaksolla.

Päätökset helpotuksen myöntämisestä tekee ulosottomies. Helpotusten myöntämiseen suhtaudutaan varauksella silloin, kun ulosmittauksen syynä ovat maksamatta jääneet elatusavut. Ulosottomiehen tulee antaa helpotuksia silloin, kun edellytykset täyttyvät. Harkinnan edellytysten täyttymisestä suorittaa kuitenkin aina ulosottomies. Velalliselle on edullista tuoda ulosottomiehen tietoon seikat, jotka voivat edesauttaa helpotuksen myöntämistä, sillä nämä seikat eivät välttämättä tule muutoin ulosottomiehen tietoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]