Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Ulosotossa ulosmitataan omaisuutta velvoitteiden täytäntöönpanoon. Yleensä kyse on rahasaatavan perinnästä, esimerkiksi tietyt julkisoikeudelliset saatavat, kuten verot ja eräät vakuutusmaksut voidaan periä omaisuudesta ulosotossa. Kyse voi myös olla rikosoikeudellisten rahamääräisten seuraamuksien, kuten rikesakkojen, perinnästä. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä esimerkiksi huutokaupalla, jotta saadaan rahaa velkojen maksamiseen. Omaisuus voi olla kiinteää omaisuutta tai irtainta omaisuutta, jota käytetään hyödyksi ulosotossa. Lähtökohtaisesti kaikki omaisuus- ja varallisuuslajit ovat ulosottokelpoisia eli ne voidaan ulosmitata.

Ulosmitattava omaisuus tulee olla velallisen omassa omistuksessa, jotta se voidaan ulosmitata. Sivulliselle kuuluvaa omaisuutta ei näin ollen saa ulosmitata. Poikkeuksena on esimerkiksi, jos velallisen ulosmitattuun esineeseen kuuluu ainesosana tai tarpeistona sivulliselle kuuluvaa omaisuutta, kyseinen omaisuus voidaan ulosmitata siitä huolimatta kokonaisuudessaan. Velallisen hallinnassa oleva irtain omaisuus saadaan ulosmitata, jollei sivullinen osoita tai muuten ei käy ilmi, että omaisuus ei ole velallisen omaisuutta. Yhteisessä hallinnassa voi olla irtainta omaisuutta, joka on kummankin omistuksessa, velallisen ja kolmannen osapuolen. Tällöin katsotaan irtaimen omaisuuden kuuluvan yhtä suurin osin kummallekin. Poikkeuksena tietenkin on, että jos sivullinen näyttää muuta toteen tai osoittaa, kyseisen irtaimen esineen kuuluvan hänelle kokonaisuudessaan. Mikäli sivullisella on hallussaan irtainta omaisuutta, joka kuuluu velalliselle, saadaan se omaisuus ulosmitata.

Ulosmitattava kiinteä omaisuus käsittää tilat, tontit, määräalat ja kiinteistöosuudet sekä panttauskelpoiset tontinvuokraoikeudet ja muut käyttöoikeudet maahan. Ulosmittaus kattaa kaiken, mitä kuuluu kyseiseen kiinteistöön, esimerkiksi alueella olevat rakennukset ja metsät. Mikäli velallisella ei ole muuta omaisuutta, jota voidaan käyttää velkojen maksuun, tulee kiinteistö muuttaa rahaksi. 

Irtainta omaisuutta, joka voidaan ulosmitata, voi olla esimerkiksi ajoneuvo, erilaiset arvopaperit, pankkitilillä olevat varat, veronpalautukset ja käteinen raha. Tavanomainen koti-irtaimisto ei kuulu ulosmitattavan omaisuuden piiriin. Tavanomaisena koti-irtaimistona voidaan pitää esimerkiksi huonekaluja.

Mikäli velkoja on hakenut suppeaa ulosottoa, ulosmitattavan omaisuuden ulkopuolelle jätetään omaisuus, joka joudutaan muuttamaan rahaksi. Tällaista omaisuutta, jota joudutaan erikseen muuttamaan rahaksi, on löydettävissä sekä irtaimissa että kiinteissä omaisuuksissa. Kiinteää omaisuutta voi olla esimerkiksi kiinteistö.

Yhteisomistus tuottaa jonkin verran ongelmatilanteita ulosmittaukseen. Usein siis velallinen omistaa omaisuutta yhdessä toisen henkilön kanssa. Esimerkiksi kyse voin olla tilanteesta, jossa kaksi henkilöä yhdessä omistavat kiinteistön. Kyse voi myös olla irtaimen esineen yhteisomistuksesta. Yhteisesti omistettu omaisuus voidaan erottaa ulosottomenettelyssä siten, että velallisen omistusosuus voidaan käyttää velkojen maksuun. Mikäli erottaminen ei ole kuitenkaan mahdollista, ulosottomies saa hakea esimerkiksi tilan halkomista tai käynnistää omaisuuteen jonkin muun jakomenettelyn. Myös yhteisomistuksessa oleva omaisuus voidaan ulosmitata kokonaan. Ennen kuin yhteisomistuksessa olevaa omaisuutta myydään, yhteisomistajalle varataan tilaisuus lunastaa velallisen osuus kyseessä olevasta omaisuudesta. Jos yhteisomistaja ei käytä tätä lunastusoikeuttaan hyväksi, voidaan yhteisesti omistettava omaisuus myydä ulosottomenettelyssä. Tällöin palautetaan myyntihinnasta osuus, joka kuuluu velattomalle yhteisomistajalle.

Ulosmittauksessa on pääsääntönä, että ensimmäiseksi myydään irtainta omaisuutta. Näin vältytään vakituisen asunnon tai muun omaisuuden, jota velallinen käyttää elinkeinotoiminnassaan tai muutoin tarvitsee sitä eniten, ulosmittaukselta. Mikäli velallisella ei tosin ole muuta omaisuutta, kuin mitä edellä lueteltuna on, ulosmitataan nekin. 

Ulosmitattava omaisuus muutetaan rahaksi myymällä. Omaisuus myydään joko julkisella ulosottomiehen huutokaupalla tai muulla tavalla, esimerkiksi toimeksiannolla tai vapaalla myynnillä. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi myynti nettihuutokaupalla. Vapaassa myynnissä on tosin rajoitteita. Yleensä vaaditaan suostumus velalliselta, velkojilta ja muilta oikeudenhaltijoilta, jotta omaisuus voidaan vapaalla myynnillä myydä. 

Huutokaupasta tulee ilmoittaa etukäteen esimerkiksi sanomalehdessä. Kyse on kuulutuksesta. Huutokaupassa omaisuudesta tehtävät tarjoukset tulee tehdä nostotarjouksena. Ulosottomies voi ottaa tarjouksia vastaan ennen huutokaupan alkua siten, että ulosottomies ottaa tulleet tarjoukset huomioon huutokaupassa. Tarjouksia voidaan antaa huutokaupassa antaa niin sähköisesti kuin puhelimitse. Ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta annettua tarjousta huutokaupassa, jos kauppahinta alittaa selvästi käyvän hinnan. Kauppahinnasta tulee maksaa vähintään 20 prosentin käsiraha jo huutokaupassa. Ulosottomies antaa enintään kahden viikon maksuajan huutokaupasta ostetulle kiinteälle tai irtaimelle esineelle. Myynnissä kertyneet varat siirretään velkojille.

Omaisuus voidaan myydä velkojen maksuun myös vasta sen jälkeen, kun velallinen ei ole noudattanut maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelma on suunnitelma velallisen ja ulosottoviranomaisen välillä siitä, miten velallisen tulee maksaa velkojaan pois. Maksusuunnitelmassa on tietty määräaika, jonka kuluessa velallisen tulee maksaa velat pois. Maksusuunnitelmassa pidätetään tietty vakuus siten, että vakuus voidaan myydä, mikäli velallinen ei noudata maksusuunnitelmaa. Mikäli velallinen kuitenkin suorittaa maksusuunnitelman halutulla tavalla, saa velallinen vakuuden takaisin itselleen ja ulosottoprosessi päättyy.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Rahavaroja on helpointa ulosmitata. Omaisuutta muutetaan rahavaroiksi ulosmittauksessa.

- Pääsäännön mukaan ensin ulosmitataan irtainta omaisuutta. Näin voidaan välttyä vakituisen asunnon tai muutoin tarpeellisten tavaroiden ulosmittaukselta.

- Maksusuunnitelmasta kannattaa aina tiedustella, mikäli joudut ulosmittausprosessiin velalliseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]