Minilex - Lakipuhelin

Velallisen vapaaehtoinen maksu ennen ulosmittausta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennen ulosmittausta velalliselle annetaan mahdollisuus maksaa velka vapaaehtoisesti maksukehotuksen avulla. Maksukehotuksessa asetetaan määräpäivä, jolloin velallisen on viimeistään suoritettava hakijan saatava ulosottomiehelle. Väliaikaistoimi ja tarvittaessa veronpalautuksen ulosmittaus saadaan toimittaa ennen velalliselle asetettua määräpäivää. Jos maksukehotusta antamatta on ulosmitattu omaisuutta, joka on muutettava rahaksi, velalliselle tulee jälkikäteen varata tilaisuus suorittaa hakijan saatava, ennen omaisuuden muuttamista rahaksi. Jos velallinen maksaa saatavan viimeistään maksukehotuksessa asetettuna määräpäivänä, tällöin asian vireilletuloa ei merkitä todistukseen, jonka jokainen on oikeutettu saamaan ulosottorekisteristä.

Jos velallinen ei maksa hakijan saatavaa viimeistään maksukehotuksessa asetettuna määräpäivänä, toimitetaan tällöin ulosmittaus. Ulosottomies saa kuitenkin erityisestä syystä antaa velalliselle tämän pyynnöstä maksuaikaa, jos on todennäköistä, että velallinen maksaa saatavan maksuaikaa saatuaan. Maksuaikaa voidaan antaa enintään kolme kuukautta maksukehotuksen määräpäivästä laskettuna. Jos velallinen osoittaa hakijan siihen suostuneen, voidaan maksuaikaa antaa tätä pitempi aika,hakemuksen raukeamatta. Hakijan suostumuksellakaan maksuaika ei saa ylitää kuutta kuukautta pitempää aikaa maksukehotuksen määräpäivästä. Tarvittaessa ulosottomies saa toimittaa maksuaikana turvaavan ulosmittauksen.

Ilman hakijan suostumusta ulosottomies ei saa antaa maksuaikaa, jos perittävänä on lapsen elatusapu. Maksuaikaa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Jos velallinen on suorittamansa maksun yhteydessä pyytänyt varojen käyttämistä tietyn velan suoritukseksi, varat kohdennetaan sen mukaisesti. Paremmassa oikeusasemassa olevan hakijan oikeutta ei kuitenkaan saa loukata ilman painavaa syytä tai olennaisesti vaarantaa samassa etuoikeusasemassa olevan hakijan maksunsaantia. Sen jälkeen kun varat on maksettu ulosottomiehelle, varat ovat muutoin samassa asemassa kuin ulosmitatut varat.

Maksun ulosottomiehelle katsotaan suoritetuksi sinä päivänä, jona se on maksettu valtion maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille tai tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. Postiosoituksena maksettu suoritus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona postiosoitus on annettu postin kuljetettavaksi. Käteismaksu katsotaan suoritetuksi, kun se on maksettu vastaavalle ulosottomiehelle tai jollekkin muulle paikalliselle ulosottoviranomaiselle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »