Minilex - Lakipuhelin

Tavallinen ja todisteellinen tiedoksianto ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asiakirja annetaan tiedoksi antamalla se vastaanottajalle tai lähettämällä tiedoksianto-osoitteeseen. Jos tiedoksianto-osoitetta ei ole, asiakirja lähetetään väestötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen. Asiakirjaa ei lähetetä väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen, jos on tiedossa ettei tiedoksiannon vastaanottaja asu kyseessä olevassa osoitteessa. Jos vastaanottajalle ei löydy väestötietojärjestelmästä osoitetta, tällöin tiedoksianto lähetetään osoitteeseen, jonka ulosottomies on olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa selvittänyt omaisuuden saamiseksi hakijalle tai joka muutoin on ulosottomiehen tiedossa kotimaassa tai ulkomailla. Lähettämisen sijasta asiakirja voidaan jättää postilähetyksille varattuun paikkaan tai jos tiedoksianto ei muulla tavoin onnistu, asiakirja voidaan antaa tiedoksi suullisesti. Jollei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi tai jätetty postilähetyksille varattuun paikkaan. Lähettämis-tai jättämispäivä on merkittävä asiakirjaan.

Todisteellisena tiedoksiantona asiakirja voidaan toimittaa postitse saantitodistusta vastaan. Postille on ilmoitettava, milloin tiedoksiantamisen saantitodistusta vastaan on viimeistään tapahduttava. Asiakirja voidaan myös lähettää kirjeenä, jos voidaan olettaa, että vastaanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määräpäivään mennessä palauttaa todistuksen tiedoksiannon vastaanottamisesta. Tiedoksianto vastaanottotodistusta vastaan voidaan vastaanottajan suostumuksella toimittaa myös sähköisenä viestinä, ei kuitenkaan telekopiona tai vastaavalla tavalla. Sähköisenä viestinä lähetetty asiakirja on asianosaisen tai tämän edustajan noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. Tällainen asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Todisteellinen tiedonanto voi tapahtua myös antamalla vastaanottajalle tai hänen lähetilleen asiakirja henkilökohtaisesti vastaanottamista koskevaa allekirjoitusta vastaan. Asiakirja voidaan antaa vastaanottajalle myös henkilökohtaisesti tiedoksi haastetiedoksiantona ja toimittaa vastaanottajan suostumuksella varmennetulla sähköisellä viestillä. Tällöin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun vastaanottotodistus on palautettu. Jos asianosainen tai sivullinen on ollut läsnä toimituksessa, hänen katsotaan tuolloin saaneen todisteellisesti tiedon.

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa vastaajalle tiedoksi täytäntöönpanon yhteydessä. Tällöin hakijan täytyy pyytää ulosottomieheltä yksipuolisen tuomion tiedoksiantoa ja ulosottomies voi antaa tiedoksi vastaajalle lainvoimaa vailla olevan yksipuolisen tuomion. Hakijan tulee tarvittaessa toimittaa tuomion jäljennös ulosottomiehelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]