Minilex - Lakipuhelin

Velallisen asema ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottolainsäädännössä velallisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on velvoite raha- tai tavarasuoritukseen. Velvoitetta raha- tai tavarasuoritukseen kutsutaan maksuvelvoitteeksi. Tällainen velvoite perustuu riita- tai rikosasiassa asetettuun yksityisoikeudelliseen tuomioon tai muuhun ulosottoperusteeseen. Velallinen on maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa vastaajan asemassa. Kantajana maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa toimii velkoja. Maksuvelvoitteen perusteella velallisen varallisuuteen kohdistetaan toimenpiteitä, jotta maksuvelvoitteen suuruinen rahamäärä saataisiin velkojalle takaisin.

Velallisella itsellään on oikeus saada tietoa omasta ulosotossa vireillä olevasta asiastaan. Ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta ja ja havaittaessa tilanteen niin vaativan, omatoimisesti ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta pyytää ulosoton määrän rajoittamista. Myös ulosottoasian muilla asianosaisilla on oikeus saada tietoja tarvittaessa. Tällaisia tietoja voivat olla mm. vapaaehtoista velkajärjestelyä varten pyydettävät saldotiedot.

Velallinen termiä käytetään myös konkurssioikeudessa luonnollisesta-tai oikeushenkilöstä, joka on asetettu konkurssiin. Laki yrityksen velkasaneerauksesta viittaa velallisena yritykseen, joka on muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön ja näin ollen hakeutuu velkasaneeraukseen. Laissa yksityishenkilön velkajärjestelyssä velallinen tarkoittaa yksityistä, luonnollista henkilöä, joka on muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden takia kykenemätön maksamaan erääntyneitä velkoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa