Minilex - Lakipuhelin

Velallisen asema ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottolainsäädännössä velallisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on velvoite raha- tai tavarasuoritukseen. Velvoitetta raha- tai tavarasuoritukseen kutsutaan maksuvelvoitteeksi. Tällainen velvoite perustuu riita- tai rikosasiassa asetettuun yksityisoikeudelliseen tuomioon tai muuhun ulosottoperusteeseen. Velallinen on maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa vastaajan asemassa. Kantajana maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa toimii velkoja. Maksuvelvoitteen perusteella velallisen varallisuuteen kohdistetaan toimenpiteitä, jotta maksuvelvoitteen suuruinen rahamäärä saataisiin velkojalle takaisin. Velallisella itsellään on oikeus saada tietoa omasta ulosotossa vireillä olevasta asiastaan. Ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta ja ja havaittaessa tilanteen niin vaativan, omatoimisesti ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta pyytää ulosoton määrän rajoittamista. Myös ulosottoasian muilla asianosaisilla on oikeus saada tietoja tarvittaessa. Tällaisia tietoja voivat olla mm. vapaaehtoista velkajärjestelyä varten pyydettävät saldotiedot. Velallinen termiä käytetään myös konkurssioikeudessa luonnollisesta-tai oikeushenkilöstä, joka on asetettu konkurssiin. Laki yrityksen velkasaneerauksesta viittaa velallisena yritykseen, joka on muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön ja näin ollen hakeutuu velkasaneeraukseen. Laissa yksityishenkilön velkajärjestelyssä velallinen tarkoittaa yksityistä, luonnollista henkilöä, joka on muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden takia kykenemätön maksamaan erääntyneitä velkoja.

 

Yhteenveto

 

  • Velallinen on maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa vastaajan asemassa. Kantajana maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa toimii velkoja. 
  • Velallisella on oikeus saada tietoa omasta ulosotossa vireillä olevasta asiasta. 
  • Velallinen -termiä käytetään myös konkurssioikeudessa luonnollisesta- tai oikeushenkilöstä, joka on asetettu konkurssiin. 

 

Summary in English

 

  • Debtor is in the role of defendant in enforcing payment obligations. The creditor is the role of plaintiff. 
  • The debtor has a right to get information regarding his pending case in the seizure process. 
  • Debtor-term is also used in bankruptcy law for a natural or legal person that had been deemed bankrupt. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Millainen henkilö on velallinen?

  • Ulosottolainsäädännössä velallisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on maksuvelvoite. Konkurssioikeudessa velallinen on luonnollinen henkilö, joka on muun tuin tilapäisen maksukyvyttömyyden takia kykenemätön maksamaan erääntyneitä velkojaan, tai yritys eli oikeushenkilö, joka on muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön ja on hakeutunut velkasaneeraukseen.

 

Aiheesta muualla​

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]