Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja realisointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa velalliselta ulosmitataan omaisuutta tämän velkojen maksamiseksi. Jos esimerkiksi palkasta saatava rahallinen määrä ei riitä kaikkien velkojen maksuun on omaisuutta ryhdyttävä realisoimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa velallisen omaisuuden muuttamista rahaksi eli myymistä.

 

Ulosotossa omaisuuden realisointi tapahtuu niin sanotulla pakkomyynnillä. Pakkomyynnin muotoja ovat pakkohuutokauppa ja vapaa myynti. Vapaaksi myynniksi luokitellaan kaikki muut myymisen muodot kuin ulosottomiehen toimittama pakkohuutokauppa. Ennen kuin pakkomyyntiä voidaan ryhtyä suorittamaan on ulosottomiehen selvitettävä omaisuuteen kohdistuvat vaateet. Käytännössä tämä siis tarkoittaa mahdollisten panttioikeuksien, vuokraoikeuksien ja muiden vastaavien rasitteiden selvittämistä. Näitä tietoja käytetään esimerkiksi, kun myöhemmin myydystä omaisuudesta saatua rahaa ryhdytään jakamaan.

 

Ensimmäinen pakkomyynnin muodoista on siis pakkohuutokauppa. Pakkohuutokauppa voidaan järjestää, mikäli ulosottomies katsoo tämän parhaaksi mahdolliseksi tavaksi realisoida omaisuutta. Käytännössä pakkohuutokaupassa on ideana, että paikalle saapuu ostajaehdokkaita, jotka tarjoavat kilpaa rahaa omaisuudesta ja näin toimimalla saadaan hyvä myyntitulos. Tämä järjestely tarkoittaa myös sitä, että hyvän myyntituloksen takaamiseksi omaisuutta ei saa myydä mihin tahansa hintaan. Omaisuudesta tulee aina saada niin sanottu vähimmäishinta eli myyntihinta ei saa selvästi alittaa omaisuuden käypää arvoa. Tämä voi johtaa siihen, että pakkohuutokauppaa tulee yrittää useammin kuin kerran.

 

Kuten sanottua kaikki muut kuin ulosottomiehen suorittamat pakkohuutokaupat ovat niin sanottua vapaata myyntiä. Tällainen on siis esimerkiksi yksityisen huutokaupanpitäjän suorittama huutokauppa. Tämä myyntitapa tulee kuitenkin kyseeseen vain, kun myynnin kohteena ei ole kiinteistö eikä omaisuuteen muutenkaan kohdistu edellä mainittuja oikeuksia. Ulosottomies voi myös toimittaa vapaan myynnin, jos hän suorittaa sen jollain muulla tavalla kuin huutokaupalla. Tämä myyntikeino kuitenkin edellyttää suostumusta sekä velalliselta että kaikilta velkojilta. Kolmas vapaan myynnin keino on yksityishenkilön suorittama vapaa myynti. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi kiinteistönvälittäjän myymä omaisuus.

 

Kun velallisen omaisuus on myyty seuraa varojen jako. Varat jaetaan ulosottomiehen tekemän jakopäätöksen mukaisesti. Jakopäätöksessä otetaan huomioon kaikki seikat, jotka vaikuttavat siihen päätökseen minkä perusteella kukin velkoja saa rahaa ja missä järjestyksessä. Kun velkojien saamasta osuudesta on päätetty tilittää ulosottomies myynnistä saadut rahat velkojille jakopäätöksen mukaisesti.

 

Ulosotossa realisointi siis tarkoittaa velallisen omaisuuden muuttamista rahaksi. Tämä toimenpide on tarpeen silloin, kun velallisen rahallinen omaisuus ei riitä kattamaan hänen velkojaan. Tällöin ulosottomies ryhtyy siis myymään velallisen omaisuutta jollakin edellä kuvatuista keinoista. Realisointi siis tähtää velkojien tyydyttämiseen myymättä kuitenkaan omaisuutta niin sanotusti pilkkahinnalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]